דף הבית

צור קשר

שיר הלל | 'רק הבורא חומל על האנושות הזו'

למען בני האדם הבורא מתרוצץ ומוסר כל רגע, כל דקה מחייו, מוסר בשקט. אין בו כל חמלה כלפי עצמו, אך הוא מוקיר את האנושות שהוא ברא והוא נותן לה את כל אשר לו. רק הבורא לבדו חומל על בני האדם ורוחש להם חיבה ורוך שלא ניתן לסלק. רק האל יכול לרחם על בני האדם ולהוקיר את כל אשר ברא אלוהים. האל מעניק בנדיבות רחמים וסובלנות, כדי שהאדם יחיה לצדו וייקח את הדרוש לו לחיים, וכדי שיום אחד, הוא יישמע לאל האחד ויווכח בו, באל שמזין את חיי האדם ומצייד את כל הבריאה. רק הבורא לבדו חומל על בני האדם ורוחש להם חיבה ורוך שלא ניתן לסלק. רק האל יכול לרחם על בני האדם ולהוקיר את כל אשר ברא אלוהים. לב האל מושפע ממעשי האדם. הוא מתכעס ומתעצב בשל הרשע והשחיתות האנושיים, אך אמונת האדם ותשובתו משמחות את האל. כל מחשבותיו עוסקות בבני האדם. למענם הוא מביע את מה שיש לו ומה שהוא, וכל רגשותיו קשורים באדם. רק הבורא לבדו חומל על בני האדם ורוחש להם חיבה ורוך שלא ניתן לסלק. רק האל יכול לרחם על בני האדם ולהוקיר את כל אשר ברא אלוהים. מתוך 'דברי המשיח באחרית הימים'

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?