דף הבית

צור קשר

שיר הלל | 'אלוהים יוצר מחר יפה יותר עבור האנושות'

בין אותם האיכרים של כנען המברכים את שובו של האל, הוא מעניק את פירותיו ומאחל רק למרומים, ושהאדם יתקיים לנצח. הוא רוצה שהאדם והשמיים יהיו בשלווה לעולמים. הוא רוצה שהאורנים ירוקי העד יהיו עימו לנצח נצחים ולצעוד אל תוך עידן אידאלי, הוא מעניק את כל חייו לאנושות. ללא מילים, אלוהים עומל קשה לחרוש את ארץ האהבה היפה עבור האנושות. הוא מעולם לא דרש מהאדם תמורה הוגנת, תמיד נכנע לסידורי האדם, ויוצר מחר יפה יותר עבור האנושות. האל מעניק ייעוד לאדם, משאיר את כל עושרו לאדם. הוא שותל את זרע חייו בתוך שדה ליבו של האדם, זורע את כל חייו בינות האנושות האל מותיר זכרונות נצחיים לאדם, משאיר את כל אהבתו מאחור. הוא מעניק לאדם את כל שהאדם מעריך בו. האל העניק כבר את כולו לאנושות, אילו תלונות יכולות להיות לאדם? הוא מעניק את כל חייו לאנושות. ללא מילים, אלוהים עומל קשה לחרוש את ארץ האהבה היפה עבור האנושות. הוא מעולם לא דרש מהאדם תמורה הוגנת, תמיד נכנע לסידורי האדם, ויוצר מחר יפה יותר. הוא מעניק את כל חייו לאנושות. ללא מילים, אלוהים עומל קשה לחרוש את ארץ האהבה היפה עבור האנושות. הוא מעולם לא דרש מהאדם תמורה הוגנת, תמיד נכנע לסידורי האדם, ויוצר מחר יפה יותר עבור האנושות.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?