דף הבית

צור קשר

מהם אנשי אלוהים? מהם עושי השירות?

דברי אלוהים רלוונטיים:

מכיוון שכן, תהיה גישה חדשה: בני האדם שקוראים את דברי ומקבלים אותו כחייהם ממש הם אנשי מלכותי. מכיוון שהם במלכותי, הם אנשיי במלכות. משום שדבריי מכוונים אותם, על אף שאני קורא להם אנשיי, התואר הזה לא נופל מהתואר "בניי". כאנשיי, על כולם להיות נאמנים לי במלכותי ולמלא את חובותיהם, ומי שיפר את הצווים המנהליים שלי יהיה חייב לקבל ממני עונש. זו אזהרתי לכולם.

מתוך 'האמירה הראשונה' מתוך'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה'

כל בני האדם שמסוגלים להיות שקטים בפני אלוהים הם חסודים בפני אלוהים – אלה בני אדם שמשתוקקים לאלוהים. רק בני אדם ששקטים בפני אלוהים מקפידים על החיים, מקפידים על שיתוף הרוחני, צמאים לדברי האל ועוסקים בחיפוש האמת. כל בני האדם שלא מקפידים להיות בשקט בפני אלוהים ואשר לא מנהיגים שקט בפני אלוהים, הם שחצנים שתלויים לגמרי בעולם. אין להם חיים כלל, ואפילו אם הם אומרים שהם מאמינים באלוהים, הם רק משלמים מס שפתיים. אלה שאלוהים הופך למושלמים ומשלים בסופו של דבר הם בני אדם שיכולים להיות שקטים בפני אלוהים. לפיכך, בני אדם ששקטים בפני אלוהים הם כאלה שזכו לברכות אדירות. בני האדם שבמהלך היום משקיעים מעט זמן לאכול ולשתות את דבר האל, אשר מוטרדים לגמרי מעניינים חיצוניים, ואשר לא מקדישים שום תשומת לב להיווכחות בחיים, הם כולם צבועים ללא כל סיכוי להתפתח בעתיד. אלה שיכולים להיות שקטים בפני אלוהים ולשתף עם אלוהים באמת ובתמים הם אנשי האל.

מתוך 'בנוגע להשקטת לבכם בפני אלוהים'

למה מתייחס הביטוי "נבחריו של אלוהים"? לאחר שאלוהים ברא את כל הדברים והייתה אנושות, אלוהים בחר קבוצה של אנשים שיהיו חסידיו ופשוט כינה אותם "נבחריו של אלוהים". …משמעות בחירתם על ידי אלוהים היא שיש להם חשיבות רבה. כלומר, אלוהים מבקש להשלים אנשים אלה ולעשותם מושלמים, ולאחר שעבודת הניהול שלו תסתיים, אנשים אלה ייפלו בנחלתו. האם החשיבות הזו אינה נהדרת? לכן נבחרים אלה חשובים מאוד בעיני אלוהים, משום שהם אלה שאלוהים מתכוון שייפלו בנחלתו. בנוגע לעושי השירות – ובכן, הבה נסטה מן הגזירה הקדומה של אלוהים, ונדבר תחילה על מקורותיהם. משמעותו המילולית של הביטוי "עושה שירות" היא מי שמשרת. המשרתים הם בני חלוף – הם אינם עושים זאת בטווח הארוך או לנצח, אלא מועסקים או מגויסים באופן זמני…

…ומהו תפקידם של עושי שירות אלה? לשרת את נבחריו של אלוהים. תפקידם הוא בעיקר לשרת את עבודתו של אלוהים, לשתף פעולה עם עבודתו של אלוהים ולשתף פעולה עם השלמת נבחריו של אלוהים על ידו. …זהותו של עושה שירות היא עושה שירות, אך בעיני אלוהים, הוא אחד מקרב כל הדברים שהוא ברא – אלא שפשוט תפקידו הוא עושה שירות. אם כך, מה אתה אומר, כאחד מברואיו של אלוהים, האם יש הבדל בין עושה שירות לבין נבחריו של אלוהים? למעשה, אין הבדל. להלכה, יש הבדל, במהות, יש הבדל, במונחי התפקיד שהם ממלאים, יש הבדל, אך אלוהים אינו מפלה את האנשים האלה. מדוע אם כן אנשים אלה מוגדרים כעושי שירות? עליכם להבין זאת. עושי השירות באים מקרב הכופרים. הזכרתם של הכופרים אומרת לנו כי עברם רע הוא: כולם אתיאיסטים, בעברם הם היו אתיאיסטים, הם לא האמינו באלוהים, והם היו עוינים כלפי אלוהים, האמת ודברים חיוביים. הם לא האמינו באלוהים ולא האמינו שיש אלוהים, אם כך, האם הם מסוגלים להבין את דבריו של אלוהים? הוגן לומר כי במידה רבה הם אינם מסוגלים. כפי שבעלי חיים אינם מסוגלים להבין את דברי האדם, כך עושי השירות אינם מבינים מה אומר אלוהים, מה הוא דורש, מדוע הוא דורש זאת – הדברים האלה אינם מובנים להם, הם נותרים לא נאורים. ומסיבה זו, אין לבני אדם אלה החיים שעליהם דיברנו. ללא חיים, האם בני אדם יכולים להבין את האמת? האם הם מצוידים באמת? האם הם מצוידים בניסיון וידע של דברי אלוהים? בהחלט לא. כאלה הם מקורותיהם של עושי השירות. אך מכיוון שאלוהים הופך אנשים אלה לעושי שירות, בכל זאת יש אמות מידה לדרישותיו מהם. הוא אינו מזלזל בהם ואינו מתייחס אליהם כלאחר יד. אף שהם אינם מבינים את דבריו, ושהם חסרי חיים, אלוהים בכל זאת טוב אליהם, ובכל זאת יש אמות מידה לדרישותיו מהם. זה עתה דיברתם על אמות המידה האלה: להיות נאמן לאלוהים ולעשות כדבריו. בשירותך, עליך לשרת במקום שבו יש צורך, ועליך לשרת עד הסוף. אם תוכל לשרת עד הסוף, אם תוכל להיות עושה שירות נאמן, אם תהיה מסוגל לשרת עד הסוף ותהיה מסוגל להשלים בצורה מושלמת את המשימה שניתנה לך על ידי אלוהים, אתה תחיה חיים של ערך, ולכן תוכל להישאר. אם תשקיע מעט יותר מאמץ, אם תשתדל יותר, אם תהיה מסוגל להכפיל את מאמציך להכיר את אלוהים, אם תוכל לדבר מעט על הכרת אלוהים, אם תוכל לשאת עדות לאלוהים, ויתרה מזאת, אם תוכל להבין דבר-מה מרצונו של אלוהים, אם תוכל לשתף פעולה בעבודתו של אלוהים ולהיות מודע במידה מסוימת לרצונו של אלוהים, אזי יחול שינוי בגורלך, עושה השירות. ומה יהיה שינוי זה בגורל? לא תוכל עוד רק להישאר. על סמך התנהגותך, שאיפותיך ועיסוקך האישי, אלוהים יעשה אותך לאחד הנבחרים. זה יהיה השינוי בגורלך. מהו הדבר הטוב ביותר בכך לעושי השירות? זוהי העובדה שהם יכולים להיות לאחד הנבחרים של אלוהים. …האם זהו דבר טוב? זהו דבר טוב, ואלה הן בשורות טובות. כלומר, ניתן לעצב עושי שירות. כשאלוהים מועיד אותך לשרת, אין זאת אומרת שתעשה זאת לנצח, הדבר אינו בהכרח כך. על סמך התנהגותך האישית, אלוהים יטפל בך באופן שונה, וישיב לך באופן שונה.

מתוך 'אלוהים עצמו, הייחודי י"

השיתוף של האדם:

להלן אספר מי הם בדיוק אנשיו של אלוהים; רק אנשיו של אלוהים יכולים להישאר בעידן המלכות ולשרוד בו. מדובר באנשים שחוו את עבודתו של אלוהים, השיגו את האמת, וזכו בחיים חדשים. יש להם ידע אמיתי אודות אלוהים, והם נוהגים לפי האמת, ובסופו של דבר, לאחר שעברו ניסיונות, זיכוכים, מצוקות ואסונות רבים, הם הפכו למושלמים. במילים אחרות, אנשי אלוהים הם אלה שהובאו לידי שלמות לאחר שחוו את עבודתו של אלוהים. אנשי אלוהים חולקים שלושה מאפיינים: ראשית, וחשוב מכול, יש להם לב ירא אלוהים; שנית, אנושיותם היא טובה למדי, יש להם שם טוב ומרבית האנשים מאשרים אותם; שלישית, הם ממלאים את חובתם בנאמנות. אם אנשים ניחנים בשלושת המאפיינים הללו, הם אנשי אלוהים. אם אדם הוא איש אלוהים, איכותו לא משנה. למעשה, איכותו יכולה להיות ממוצעת והבנתו את האמת בינונית, מכיוון שהעיקר הוא שלבו ירא אלוהים ושאנושיותו טובה. לא משנה היכן תציב אותו ואיזו חובה תטיל עליו, ניתן יהיה לסמוך עליו. אדם זה אינו צבוע, פיו ולבו שווים, ולעולם הוא לא יסכים כלפי חוץ וישלול כלפי פנים. זהו אדם די כנה ואמין, אדם שניתן לסמוך עליו. אנשים מסוג זה הם כנים למדי ובעלי אנושיות די טובה; הם אנשיו של אלוהים בעידן המלכות.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

מה זה עושה-שירות? קודם לכן, ציינו שעושי-שירות הם כל אלה שמאמינים באלוהים, אך טרם השיגו את האמת או קיבלו את החיים. לא משנה איזה סוג של חובות הם ממלאים, הם עדיין משתייכים לקטגוריה של עושי-שירות. עדיין אין להם את החיים. מה הכוונה ב"חיים"? "חיים" מתייחסים להשגת האמת. ברגע שאנשים משיגים את האמת, הם מקבלים את החיים. אם הם לא משיגים את האמת, הם לא מקבלים את החיים. אם אדם לא לוקח את דבריו של אלוהים כחיים, אז ללא קשר לחובות שהוא ממלא, הוא עדיין רק עושה-שירות.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

"ביניהם אלה שמשרתים ככמרים, אלה שמובילים, אלה שהם הבנים, אלה שמהווים את העם ואלה שמשרתים." האנשים שהולכים בדרכו של אלוהים מחולקים לחמישה סוגים עיקריים. ניתן גם לראות בסוגים אלו חמש רמות: ראשית, אנשים שמשרתים בתור כמרים; שנית, אנשים שמנהיגים; שלישית, אנשים שמהווים את הבנים; רביעית, אנשים שמהווים את העם; וחמישית, אנשים שעושים שירות. באיזה אופן אלוהים מחלק אנשים לחמש קטגוריות? במובן אחד, הוא מחלק אותם בהתאם לגזירתו הקדומה, ובמובן שני, בהתאם לעיסוקם ולתוצאות אמונתם באלוהים. ארבעת הסוגים הראשונים הם הכמרים, המנהיגים, הבנים והעם, וניתן לראות בהם את האנשים שעוסקים בחיפוש האמת. אלוהים קבע מראש את ייעודם של אנשים אלה – הם לעולם לא יושמדו ולעד יהיה להם מקום בבית אלוהים. אם כך, האם אנשים אלה השיגו חיי נצח? (אכן.) אנשים שהשיגו חיי נצח הם אלה אשר קיבלו את האמת, משום שרק האמת יכולה להפוך לחייו של אדם, ורק אנשים שקיבלו את האמת יכולים להשיג חיי נצח. מדוע אנו אומרים שארבעת הסוגים הראשונים כוללים את אלה שעוסקים בחיפוש האמת, אך לא הסוג האחרון של עושי השירות? זאת משום שאנשים מסוג זה נעדרים אמת בחייהם. הם רק עושים שירות למען אלוהים. אומנם יש להם לב כנה ואמונה, אך הם אינם אוהבים את האמת. הם מקדישים את עצמם בקנאות לאלוהים, פועלים למענו וסובלים את כל הקשיים הכרוכים בכך, הולכים בדרכו עד הסוף ולעולם לא עוזבים אותו. לכן אנשים כאלה שייכים לעושי השירות המסורים, ואלוהים ישאיר אותם בחיים, משום שהם אנשים עם אנושיות טובה למדי. …למה אנו אומרים שאנשים אלה שייכים לעושי השירות? היות שהם לא עוסקים בחיפוש האמת! לאדם שעוסק בחיפוש האמת גם יש רגעים שבהם נחשפת שחיתותו, רגעים שבהם הוא נוחל תבוסה. עם זאת, ברגע שאלוהים גוזם אותו, מטפל בו או מגרש אותו מבית אלוהים, ברגע שבו הוא חווה כמה כישלונות ועיכובים, הוא מבין מיד: "מי שנעדר אמת הוא מעורר רחמים; מי שמסתמך על קנאות אינו יכול לעמוד על רגליו! אם מישהו לא יכול לנהוג לפי האמת ולא מבין אותה, הוא לא יכול למלא את החובות המוטלות עליו כראוי. האין זה עושה שירות? אני לא יכול לעשות דבר מלבד חיפוש האמת! איני יכול להיות עושה שירות. עליי לחתור להשלמת חובתי כראוי כדי לפייס את לבו של אלוהים ולהחזיר לו על אהבתו". לאחר מכן אדם זה מקיץ מתרדמתו ומתחיל לעסוק בחיפוש אחר האמת. בסופו של דבר הוא גם זוכה בכמה אמיתות, ומתחיל לפתח לב ירא אלוהים. האם יש הרבה אנשים כאלה? לא ניתן לומר שיש רבים, אך יש כמה וכמה. האם אנשים כאלה הם עושי שירות? הם שייכים לעם משום שהם שיש ברשותם כמה אמיתות, ומשום שיש להם לב ירא ואוהב אלוהים. ברגע שבו הם מתנהגים במרדנות וסרבנות, הם מודעים לכך, ואז הם מכים על חטאיהם בפני אלוהים ומשתנים. אנשים מסוג זה חיים בחיק האמת.

האם אתה חושב שיש הבדל גדול בין העם לבין עושי השירות? (אכן, יש.) למרות שלא מדובר בהבדל כה גדול וניכר, במהותם הם שונים. עושי שירות יראים מאלוהים רק במקצת. הם רק אומרים: "אל תפגע באלוהים! אם תפגע בו, תיענש!" האם זו באמת יראת אלוהים? (לא, זו לא.) אלה שלבם ירא אלוהים באמת, לא רק תוהים אם הם יפגעו באלוהים או לא, אלא הם גם תוהים אם הם פועלים בניגוד לאמת, אם הם פועלים בניגוד לדברי אלוהים, אם הם עושים דבר מה שמורד באלוהים או פוגע בו, וכן כיצד הם יכולים לרצות את אלוהים. הם שוקלים את כל ההיבטים הללו, וזו משמעות הדבר להיות בעל לב ירא אלוהים. מי שיש לו לב ירא אלוהים ונוהג לפי האמת, לכל הפחות יכול להישמר מן הרע ולהימנע ממעשים שמנוגדים לאלוהים. מי שיכול להתעלות על נקודת מוצא זו, הוא אדם עם לב ירא אלוהים. האם יש הבדל בין אדם שיש לו לב ירא אלוהים לבין אדם עם לב שפוחד מעט מאלוהים? (אכן, יש הבדל.) אם מישהו עם לב ירא אלוהים באמת מבין כמה אמיתות ונוהג לפי דברי אלוהים, אזי לאדם זה בהחלט יש את החיים. מי שחי על-פי האמת, שייך לעם. מנגד, עושי שירות לא חיים על-פי האמת, הם אינם אוהבים את האמת, וכל שיש להם הוא אמונה באלוהים. נוסף לכך, הם אדוקים, אנושיותם היא לכל הפחות ממוצעת, והם מוכנים להשקיע למען אלוהים. לא משנה כמה צרות יש בביתם, לא חשוב עם אילו סיטואציות או ניסיונות הם מתמודדים, הם מתמידים בשירותם עבור אלוהים ונותרים מסורים לו עד הסוף. אנשים כאלה, כלומר עושי השירות המסורים של אלוהים, יישארו. אולם, חלק מעושי השירות לא משרתים את אלוהים עד הסוף, וברגע שהם שומעים שלא יזכו בברכות, הם חדלים מעבודתם. יש עושי שירות שלא ניתן לטפל בהם, ואין זה משנה כיצד הם מבצעים את עבודתם. ברגע שמישהו מטפל בהם, הם אומרים: "אני לא אעשה עוד שירות; אני הולך הביתה". חלק מעושי השירות שמתמודדים עם מצבים חמורים, כמו למשל עם מאסר, נעשים פחדנים ונסוגים. אחרים מעבירים את מהלך שירותם בדאגה למשפחתם. הם תוהים: "כיצד תחייה משפחתי? עליי לשוב לדרכי הקודמת ולהרוויח כסף, עליי לדאוג היטב לבעלי (או אשתי) ולילדיי". הם מביטים לאחור בעודם שמים את ידם על המחרשה, ללא שמץ נאמנות לאלוהים. סוגים אלה של עושי שירות אינם עומדים בתקן, ולכן הם מושמדים.

מדוע לא יישארו עושי שירות רבים? מה ההבדל בין עושי שירות נאמנים לבין אלו המושמדים? עושי שירות נאמנים לא עושים כל רע ואינם בוגדים. בשונה, אלה המושמדים תמיד עושים רע אגב ביצוע חובותיהם. הם לא רק חוטאים מדי פעם, אלא מפריעים לעבודתו של אלוהים תדיר וקוטעים אותה. אם משפחתו של אלוהים מרגישה שבעצם שירותך החסרונות גוברים על היתרונות, והרווחים לא מפצים על ההפסדים – היא תפלוט אותך החוצה ולא תזדקק עוד לשירותיך, משום שאינך עומד בתקן עשיית השירות. האם יש סוג כזה של אדם? (אכן, יש.)

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

שלום וברכות לכם! אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. אם לאחר תשקראו מאמר זה, תזכו להארה שבה תרצו לחלוק ואם יהיו לכם שאלות לשאול אותנו, הנכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הצ'אט החי שלנו הפעיל 24 שעות ביממה או דרך Whatsapp. אנו מחכים ומצפים לדבר איתכם.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?