דף הבית

צור קשר

Best Movie Clip – G-d Ruling Over the Universe

The universe is infinitely vast, with innumerable stars in meticulous orbit…. Do you wish to find out who created the celestial bodies of the universe, and who commands their trajectory? Spectacular movie clip G-d Ruling Over the Universe will show you the mighty power of the Creator. מומלץהכרת אלוהים | אלוהים עצמו, הייחודי ט' אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים ג' חלק 1 הכרת המשיח | אלוהים עצמו, הייחודי ט' אלוהים הוא מקור החיים של כל הדברים ג' חלק 2

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?