דף הבית

צור קשר

2. השוואת טקסטים: טבעו הצודק של אלוהים

 

פסוקים מכתבי הקודש, להתייחסות:

"כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא" (שמות ל"ד 14).

"בחקותי יהלך ומשפטי שמר לעשות אמת צדיק הוא חיה יחיה נאם אדני יהוה" (יחזקאל י"ח 9).

"ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי. ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם. ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן" (שמות ל"ב 33-35).

"ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם. ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי. ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור. והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי. והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו" (שמות ל"ג 19-23).

"ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת. נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים" (שמות ל"ד 6-7).

"אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כדרכיו כפרי מעלליו" (ירמיה י"ז 10).

"כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו. דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו. בורא נוב ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו" (ישעיהו נ"ז 15-19).

"כי-הנה יהוה בָּאֵשׁ יבוא, וְכַסּוּפָה מַרְכְּבֹתָיו – להשיב בחמה אפו, וגערתו בְּלַהֲבֵי -אש. כי באש יהוה נשפט, ובחרבו את-כל-בשר; ורבו, חללי יהוה. המתקדשים והמִּטהרים אל-הגנות, אחר אחד (אחת) בַּתָּוֶךְ, אֹכְלֵי בשר החזיר, והשקץ והעכבר – יחדו יָסֻפוּ, נאֻם-יהוה" (ישעיהו ס"ו 15-17).

"לכן חכו-לי נאֻם-יהוה, ליום קוּמִי לעד: כי משפטי לאסֹף גוים לְקָבְצִי ממלכות, לשפֹּך עליהם זעמי כל חרון אפי – כי בְּאֵשׁ קִנְאָתִי, תֵּאָכֵל כל-הארץ. כי-אז אהפֹּך אל-עמים, שפה ברורה, לקרֹא כֻלם בשם יהוה, לְעָבְדוֹ שכם אחד" (צפניה ג' 8-9).

דברי אלוהים רלוונטיים:

אני אש בוערת ואני לא סובל פגיעה. מפני שאני הוא זה שברא את בני האנוש, בני האדם חייבים להישמע לכל מה שאני אומר ולא למרוד נגדי. אין לבני האדם זכות להתערב בעבודתי, והם בפרט לא מוסמכים לנתח מה נכון ולא נכון בעבודתי ובדבריי. אני אדון הבריאה, והברואים צריכים להשיג את כל הדברים שאני דורש מהם בלב מלא יראה כלפיי. הם לא צריכים לנמק נימוקים בפניי, ובמיוחד, הם לא צריכים להתנגד. אני משתמש בסמכות שלי כדי למלוך על עמי, וכל בני האדם ששייכים לבריאה שלי צריכים להישמע לסמכות שלי.
מתוך 'כשעלי השלכת ישובו לשורשיהם, אתם תתחרטו על כל הדברים הרעים שעשיתם'

כל משפט שאני אומר נושא סמכות ושיפוט, ואף אחד לא יכול לשנות אותו. לאחר שאני מבטא את דבריי, דברים מושגים בהתאם לדבריי, וזה הטבע שלי. דבריי הם סמכות, וכל מי שמשנה אותם פוגע בייסורים שאני ממיט, ואני חייב להכות אותו אפיים ארצה. במקרים חמורים, בני אדם כאלה ממיטים חורבן על חייהם שלהם והם נשלחים לשאול או אל בור התהום. זו הדרך היחידה שבה אני מתמודד עם האנושות, ואין לאדם שום דרך לשנות זאת – זה הצו המנהלי שלי. זכרו זאת! אך אחד לא מורשה להפר את הצו שלי. זה חייב להיעשות בהתאם לרצוני!
מתוך 'פרק 100' מתוך 'אמירותיו של המשיח בראשית'

אני אוהב את כל אלה שמשקיעים ומקדישים את עצמם למעני בכנות. אני שונא את כל אלה שנולדו מקרבי אך אינם מכירים אותי ואף מתנגדים לי. לא אנטוש אף אדם שהוא בעדי בכנות, אלא אכפיל את ברכותיו. את כפויי הטובה אעניש כפליים, לא אחוס עליהם ולא אקל עמם. במלכותי אין הונאה ומרמה ואין ארציות – במילים אחרות, אין צחנת מתים, והכול הוא יושר וצדק, טוהר ופתיחות. אין הסתתרות והסוואה – הכול רענן, הכול הוא הנאה וטוהר מידות.
מתוך 'פרק 70' מתוך 'אמירותיו של המשיח בראשית'

כשהרעם נשמע, נחשולים של יללות פרצים. יש כאלה שמתעוררים מתרדמתם ונבהלים עד מאוד. הם מחפשים בעומק נפשם וממהרים ושבים אל כס המלכות. הם מפסיקים לבצע תכסיסים, לרמות ולפשוע, ולא מאוחר מדי עבור בני אדם כאלה להתעורר. אני מביט מכס המלכות שלי. אני מביט אל עומק לבם של בני האדם. אני מושיע את אלה שרוצים אותי בכנות ובלהיטות, ואני מרחם עליהם. אני אושיע לעד את מי שאוהב אותי בלבו מעל הכל, את מי שמבין את רצוני ואת מי שצועד בעקבותיי עד סוף הדרך. ידי תחזיק אותם בבטחה כדי שהם לא יראו את המחזה הזה, וכדי שלא יאונה להם כל רע. יש כאלה שכאשר הם רואים את הבזק הברק הזה, לבם מתמלא באומללות שהם מתקשים לבטא. החרטות שלהם באו מאוחר מדי. אם הם ממשיכים להתנהג כך, כבר מאוחר מדי עבורם. הו, הכל, הכל! הכל ייעשה. זה אחד מאמצעי הישועה שלי. אני מושיע את מי שאוהב אותי ומכה אפיים ארצה את הרשעים. לכן המלכות שלי תהיה איתנה ויציבה על פני האדמה, וכל בני האדם מכל אומה ברחבי התבל כולה ידעו שאני מלכותיות, שאני אש בוערת, ושאני האל שמחפש בלב לבו של כל אדם. מרגע זה ואילך, השיפוט של כס המלכות הלבן והגדול יתגלה להמונים, ויוכרז לכל בני האדם שהמשפט החל!
מתוך 'פרק 35' מתוך 'אמירותיו של המשיח בראשית'

Pages: 1 2
שלום וברכות לכם! אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. אם לאחר תשקראו מאמר זה, תזכו להארה שבה תרצו לחלוק ואם יהיו לכם שאלות לשאול אותנו, הנכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הצ'אט החי שלנו הפעיל 24 שעות ביממה או דרך Whatsapp. אנו מחכים ומצפים לדבר איתכם.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?