דף הבית

צור קשר

שיר הלל | 'דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור'

במשך כל עידן, כשהאל עושה עבודתו על פני האדמה, הוא תמיד מעניק כמה מילים לאנושות, הוא מספר לה כמה אמיתות. אמיתות אלה משמשות כדרך שבה האדם צריך לדבוק, וצריך לשמור. זאת הדרך שמובילה את בני האדם לירא את האל ולסור מרע, ומשהו בחייהם, ובמסע חייהם שלפיו עליהם לנהוג, ובו עליהם לדבוק. כן, אלו הסיבות שבגללן האל מעניק להם את דבריו. דברים אלו באים מאלוהים בעצמו, לכן על בני אדם לדבוק בהם. אם יעשו כך, הם יזכו בחיים; אם בני האדם לא הולכים בעקבותיהם, או נוהגים לפיהם, לא מביאים לידי ביטוי את דברי האל בחייהם, הם אינם נוהגים על פי האמת. לא לנהוג לפי האמת משמעו שאינם יראי אל וסרים מרע, לכן לא יכולים לרצות את האל. לא לרצות אותו משמעו לא לקבל את שבחו, לכן לאדם כזה לא תהיה כל תוצאה. במשך כל עידן, כשהאל עושה עבודתו על פני האדמה, הוא תמיד מעניק כמה מילים לאנושות, הוא מספר לה כמה אמיתות. אמיתות אלה משמשות כדרך שבה האדם צריך לדבוק, וצריך לשמור. צריך לשמור.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?