שיר הלל 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים'

שיר הלל 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים'

I
כל שיכולים לשמוע לחידושיה של רוח הקודש מבורכים.
כל שיכולים לשמוע לחידושיה של רוח הקודש מבורכים.
מצבם בעבר אינו חשוב,
או כיצד פעלה היא בהם פעם גם זה אינו חשוב.
כל שזכו בעבודת האל החדשה אלה המבורכים ביותר.
כל שזכו בעבודת האל החדשה אלה המבורכים ביותר,
ואלה אשר אינם יכולים ללכת בדרך החדשה יעלמו.

II
האלוהים חפץ במקבלי האור החדש,
באלה המקבלים על עצמם את העבודה החדשה ומאמצים אותה אל ליבם.
המסוגלים לתור אחר מלאכת רוח הקודש ולהפנים את האמת החדשה,
לשחרר תפיסה ישנה ולשמוע לעבודת האל החדשה.
האנשים המקבלים על עצמם עבודה זו,
האל קבע את גורלם זה מכבר ואלה המבורכים ביותר.
הם שומעים את קולו של האל וחוזים בהופעתו,
לכן בכל השמים והארץ ולאורך הדורות,
מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.
מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.
מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.
מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.
אה … אה …
מתוך 'דברי המשיח באחרית הימים'

האזנה למזמורים
שיר הלל | 'מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה'
שיר הלל 'המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם' | מלכות המשיח הופיעה על פני האדמה

תגובות

  הירשם  
Notify of