דף הבית

צור קשר

שיר הלל 'רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית'

I האנושות של העתיד, למרות שהשתלשלה מאדם וחוה, לא תחיה עוד בתחומו של השטן, אלא גזע של מי שנושע וטוהר. זו אנושות שנשפטה והתייסרה, זו אנושות שהתקדשה. הם שונים מהזן הקדום, הזן של אדם וחווה, הם שונים כמעט כמו גזע חדש לגמרי. הם נבחרים מבין אלה שהושחתו, עומדים איתן במשפט הסופי, מי שיישאר למנוחה הסופית עם אלוהים. II רק מי שיעמוד איתן במשפט ובייסורי אחרית הימים, במלאכת הטיהור הסופית,‎‎ יתקבלו למנוחה האחרונה עם האל. זו אנושות שנשפטה והתייסרה, זו אנושות שהתקדשה. הם שונים מהזן הקדום, הזן של אדם וחווה, הם שונים כמעט כמו זן חדש לגמרי. הם נבחרים מבין אלה שהושחתו, עומדים איתן במשפט הסופי, מי שיישאר למנוחה הסופית עם אלוהים. III הם שונים מהזן הקדום, הזן של אדם וחווה, הם שונים כמעט כמו זן חדש לגמרי. באמצעות מלאכת הטיהור הסופית הם נמלטים מאחיזתו של השטן והאל זוכה בהם. הם יבואו למנוחה הסופית. הם יבואו למנוחה הסופית. מתוך 'דברי המשיח באחרית הימים'

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?