הנבואה מכתבי הקודש ביחס לעבודת השיפוט של המשיח באחרית הימים

"יבא אלהינו, ואל-יחרש: אש-לפניו תאכל; וסביביו, נשערה מאד. יקרא אל-השמים מעל; ואל-הארץ, לדין עמו. אספו-לי חסידי– כרתי בריתי עלי-זבח. ויגידו שמים צדקו: כי-אלהים, שפט הוא סלה. שמעה עמי, ואדברה-ישראל, ואעידה בך: אלהים אלהיך אנכי" (תהילים נ' 7-3).

"נהר די-נור, נגד ונפק מן-קדמוהי, אלף אלפים (אלפין) ישמשונה, ורבו רבון (רבבן) קדמוהי יקומון; דינא יתב, וספרין פתיחו" (דניאל ז' 10).

"הודינו לך, אלהים–הודינו, וקרוב שמך; ספרו, נפלאותיך" (תהילים ע"ה 2).

"לפני יהוה, כי בא– כי בא, לשפט הארץ: ישפט-תבל בצדק; ועמים, באמונתו" (תהילים צ"ו 13).

"האויב, תמו חרבות–לנצח; וערים נתשת–אבד זכרם המה. ויהוה, לעולם ישב; כונן למשפט כסאו" (תהילים ט' 8-7).

"אמרו בגוים, יהוה מלך– אף-תכון תבל, בל-תמוט; ידין עמים, במישרים" (תהילים צ"ו 10).

"בעשותי בך שפטים באף ובחמה, ובתכחות חמה" (יחזקאל ה' 15).

"ירדף אויב נפשי, וישג–וירמס לארץ חיי; וכבודי, לעפר ישכן סלה" (תהילים ז' 6).

"יהוה יחתו מריבו, עלו בשמים ירעם–יהוה, ידין אפסי-ארץ; ויתן-עז למלכו, וירם קרן משיחו" (שמואל א' ב' 10).

"וקרבתי אליכם, למשפט; … אמר, יהוה צבאות" (מלאכי ג' 5).

"טבעו גוים, בשחת עשו; ברשת-זו טמנו, נלכדה רגלם" (תהילים ט' 16)

"נצב לריב, יהוה; ועמד, לדין עמים" (ישעיהו ג' 13).

"ובמואב, אעשה שפטים; וידעו, כי-אני יהוה" (יחזקאל כ"ה 11).

"קומה אלהים, שפטה הארץ: כי-אתה תנחל, בכל-הגוים" (תהילים פ"ב 8).

"משמים, השמעת דין; ארץ יראה ושקטה" (תהילים ע"ו 9).

"אם-שנותי ברק חרבי, ותאחז במשפט ידי; אשיב נקם לצרי, ולמשנאי אשלם" (דברים ל"ב 41).

"אמרתי אני, בלבי–את-הצדיק ואת-הרשע, ישפט האלהים: כי-עת לכל-חפץ, ועל כל-המעשה שם" (קהלת ג' 17).

"על-כן, לא-יקמו רשעים–במשפט; וחטאים, בעדת צדיקים" (תהילים א' 5).

"עתה, הקץ עליך, ושלחתי אפי בך, ושפטתיך כדרכיך; ונתתי עליך, את כל-תועבותיך" (יחזקאל ז' 3).

"נפשי אויתך בלילה, אף-רוחי בקרבי אשחרך: כי כאשר משפטיך, לארץ–צדק למדו, ישבי תבל" (ישעיהו כ"ו 9).

"לדעת בארץ דרכך; בכל-גוים, ישועתך. יודוך עמים אלהים: יודוך, עמים כלם" (תהילים ס"ז 4-3).

תגובות

  הירשם  
Notify of