הנבואה מכתבי הקודש ביחס לעבודת השיפוט של המשיח באחרית הימים

הנבואה מכתבי הקודש ביחס לעבודת השיפוט של המשיח באחרית הימים

"יבא אלהינו, ואל-יחרש: אש-לפניו תאכל; וסביביו, נשערה מאד. יקרא אל-השמים מעל; ואל-הארץ, לדין עמו. אספו-לי חסידי– כרתי בריתי עלי-זבח. ויגידו שמים צדקו: כי-אלהים, שפט הוא סלה. שמעה עמי, ואדברה-ישראל, ואעידה בך: אלהים אלהיך אנכי" (תהילים נ' 7-3). "נהר די-נור, נגד ונפק מן-קדמוהי, אלף אלפים (אלפין) ישמשונה, ורבו רבון (רבבן) קדמוהי יקומון; דינא יתב, וספרין פתיחו" (דניאל ז' 10). "הודינו לך, אלהים–הודינו, וקרוב שמך; ספרו, נפלאותיך" (תהילים ע"ה 2). "לפני יהוה, כי בא– כי בא, לשפט…

Read More

כיצד עלינו לקדם את פני המשיח, שהופיע באחרית הימים?

כיצד עלינו לקדם את פני המשיח, שהופיע באחרית הימים?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "שמע אלי יעקב, וישראל מקראי: אני-הוא אני ראשון, אף אני אחרון" (ישעיהו מ"ח 12). "האזינו ושמעו, קולי; הקשיבו ושמעו, אמרתי" (ישעיהו כ"ח 23). "כי-אז אהפך אל-עמים, שפה ברורה, לקרא כלם בשם יהוה, לעבדו שכם אחד" (צפניה ג' 9). "קול צפיך נשאו קול, יחדו ירננו: כי עין בעין יראו, בשוב יהוה ציון" (ישעיהו נ"ב 8). תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים של אלוהים מגיעה לקצה ושער המלכות נפתח לכל מי שחפץ בהופעתו של…

Read More

ארבעת ירחי-דם רצופים

ארבעת ירחי-דם רצופים

בשנים האחרונות, האסונות נעשים קשים יותר ויותר בכל העולם – רעידות אדמה, שיטפונות, בצורות, שריפות, רעב, מגפות ומזג אוויר קיצוני – כל אלה מתרחשים לעתים קרובות ללא כל שליטה, לזוועתם של בני אדם; העולם נמצא במצב של מהומה מתמדת, עם יותר ויותר מלחמות, אלימות והתקפות טרור. בין אפריל 2014 לספטמבר 2015, סדרה של ארבעה ירחי דם הופיעה בשמיים. מלומדים רבים שהתמחו בכתבי הקודש אישרו שבכך התגשמה במדויק הנבואה הבאה מכתבי הקודש: "וגם על-העבדים, ועל-השפחות, בימים…

Read More

המשיח הופיע

המשיח הופיע

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים, ונשא, מגבעות; ונהרו אליו, כל-הגוים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב, וירנו מדרכיו, ונלכה בארחתיו: כי מציון תצא תורה, ודבר-יהוה מירושלם. ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים; וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות–לא-ישא גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה. בית, יעקב–לכו ונלכה, באור יהוה" (ישעיהו ב' 2-5). "והיה ביום ההוא, לא-יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית-יעקב, להשען, על-מכהו; ונשען, על-יהוה…

Read More

הנבואות שבכתבי הקודש, המנבאות שהמשיח יירד באחרית הימים, כבר התגשמו. זה הזמן שבו יבוא המשיח, ואם כן, כיצד הוא יופיע בפנינו?

הנבואות שבכתבי הקודש, המנבאות שהמשיח יירד באחרית הימים, כבר התגשמו. זה הזמן שבו יבוא המשיח, ואם כן, כיצד הוא יופיע בפנינו?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "מזמור, לאסף: אל, אלהים יהוה – דבר ויקרא-ארץ; ממזרח-שמש, עד-מבאו. מציון מכלל-יפי – אלהים הופיע. יבא אלהינו, ואל-יחרש: אש-לפניו תאכל; וסביביו, נשערה מאד. יקרא אל-השמים מעל; ואל-הארץ, לדין עמו. אספו-לי חסידי – כרתי בריתי עלי-זבח. ויגידו שמים צדקו: כי-אלהים, שפט הוא סלה. שמעה עמי, ואדברה – ישראל, ואעידה בך: אלהים אלהיך אנכי"  (תהילים נ' 7-1). "ואראה, והנה-יד שלוחה אלי; והנה-בו, מגלת-ספר. ויפרש אותה לפני, והיא כתובה פנים ואחור; וכתוב אליה, קנים והגה…

Read More

דברים בנושא נבואות והבטחות, כפי שאמרו יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא נבואות והבטחות, כפי שאמרו יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא נבואות והבטחות, כפי שאמר יהוה אלוהים "ויצא חטר, מגזע ישי; ונצר, משרשיו יפרה. ונחה עליו, רוח יהוה–רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת, ויראת יהוה. והריחו, ביראת יהוה; ולא-למראה עיניו ישפוט, ולא-למשמע אזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענוי-ארץ; והכה-ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק, אזור מתניו; והאמונה, אזור חלציו. וגר זאב עם-כבש, ונמר עם-גדי ירבץ; ועגל וכפיר ומריא יחדו, ונער קטן נהג בם. ופרה ודב תרעינה, יחדו…

Read More

דברים בנושא דרישות מבני האדם ותוכחות כלפיהם, כפי שאמרו יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא דרישות מבני האדם ותוכחות כלפיהם, כפי שאמרו יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא דרישות מבני האדם ותוכחות כלפיהם, כפי שאמר יהוה אלוהים "ארור האיש–אשר לא ישמע, את-דברי הברית הזאת. אשר צויתי את-אבותיכם ביום הוציאי-אותם מארץ-מצרים מכור הברזל לאמר, שמעו בקולי ועשיתם אותם, ככל אשר-אצוה, אתכם; והייתם לי, לעם, ואנכי, אהיה לכם לאלהים. למען הקים את-השבועה אשר-נשבעתי לאבותיכם, לתת להם ארץ זבת חלב ודבש–כיום הזה" (ירמיהו י"א35). "כה אמר, אדני יהוה: רעה אחת רעה, הנה באה. קץ בא, בא הקץ הקיץ אליך; הנה, באה. באה הצפירה אליך,…

Read More

דברים בנושא עשרת הדיברות, כפי שנמסרו מפי יהוה אלוהים ומידי המשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא עשרת הדיברות, כפי שנמסרו מפי יהוה אלוהים ומידי המשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא עשרת הדיברות, כפי שנמסרו מפי יהוה אלוהים לא-יהיה לך אלהים אחרים, על-פני. לא-תעשה לך פסל, כל-תמונה, אשר בשמים ממעל, ואשר בארץ מתחת–ואשר במים, מתחת לארץ. לא-תשתחוה להם, ולא תעבדם: כי אנכי יהוה אלהיך, אל קנא–פקד עון אבות על-בנים ועל-שלשים ועל-רבעים, לשנאי. ועשה חסד, לאלפים–לאהבי, ולשמרי מצותו (מצותי). לא תשא את-שם-יהוה אלהיך, לשוא: כי לא ינקה יהוה, את אשר-ישא את-שמו לשוא. שמור את-יום השבת, לקדשו, כאשר צוך, יהוה אלהיך. ששת ימים תעבד, ועשית כל-מלאכתך….

Read More

נבואה מכתבי הקודש

נבואה מכתבי הקודש

"הנה יום-בא, ליהוה; וחלק שללך, בקרבך. ואספתי את-כל-הגוים אל-ירושלם, למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים, והנשים תשגלנה (תשכבנה); ויצא חצי העיר, בגולה, ויתר העם, לא יכרת מן-העיר. ויצא יהוה, ונלחם בגוים ההם, כיום הלחמו, ביום קרב. ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על-פני ירושלם, מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאד; ומש חצי ההר צפונה, וחציו-נגבה. ונסתם גיא-הרי, כי-יגיע גי-הרים אל-אצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש, בימי עזיה מלך-יהודה; ובא יהוה אלהי, כל-קדשים…

Read More

דברים בנושא מרדנותה של האנושות, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים וע"י המשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא מרדנותה של האנושות, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים וע"י המשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא מרדנותה של האנושות, כפי שנאמרו ע"י יהוה אלוהים "שמעו שמים והאזיני ארץ, כי יהוה דבר: בנים גדלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קנהו, וחמור אבוס בעליו; ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי גוי חטא, עם כבד עון–זרע מרעים, בנים משחיתים; עזבו את-יהוה, נאצו את-קדוש ישראל–נזרו אחור. על מה תכו עוד, תוסיפו סרה; כל-ראש לחלי, וכל-לבב דוי. מכף-רגל ועד-ראש אין-בו מתם, פצע וחבורה ומכה טריה; לא-זרו ולא חבשו, ולא רככה בשמן. ארצכם…

Read More
1 2