הנבואה מכתבי הקודש ביחס לעבודת השיפוט של המשיח באחרית הימים

הנבואה מכתבי הקודש ביחס לעבודת השיפוט של המשיח באחרית הימים

"יבא אלהינו, ואל-יחרש: אש-לפניו תאכל; וסביביו, נשערה מאד. יקרא אל-השמים מעל; ואל-הארץ, לדין עמו. אספו-לי חסידי– כרתי בריתי עלי-זבח. ויגידו שמים צדקו: כי-אלהים, שפט הוא סלה. שמעה עמי, ואדברה-ישראל, ואעידה בך: אלהים אלהיך אנכי" (תהילים נ' 7-3). "נהר די-נור, נגד ונפק מן-קדמוהי, אלף אלפים (אלפין) ישמשונה, ורבו רבון (רבבן) קדמוהי יקומון; דינא יתב, וספרין פתיחו" (דניאל ז' 10). "הודינו לך, אלהים–הודינו, וקרוב שמך; ספרו, נפלאותיך" (תהילים ע"ה 2). "לפני יהוה, כי בא– כי בא, לשפט…

Read More

ארבעת ירחי-דם רצופים

ארבעת ירחי-דם רצופים

בשנים האחרונות, האסונות נעשים קשים יותר ויותר בכל העולם – רעידות אדמה, שיטפונות, בצורות, שריפות, רעב, מגפות ומזג אוויר קיצוני – כל אלה מתרחשים לעתים קרובות ללא כל שליטה, לזוועתם של בני אדם; העולם נמצא במצב של מהומה מתמדת, עם יותר ויותר מלחמות, אלימות והתקפות טרור. בין אפריל 2014 לספטמבר 2015, סדרה של ארבעה ירחי דם הופיעה בשמיים. מלומדים רבים שהתמחו בכתבי הקודש אישרו שבכך התגשמה במדויק הנבואה הבאה מכתבי הקודש: "וגם על-העבדים, ועל-השפחות, בימים…

Read More

המשיח הופיע

המשיח הופיע

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית-יהוה בראש ההרים, ונשא, מגבעות; ונהרו אליו, כל-הגוים. והלכו עמים רבים, ואמרו לכו ונעלה אל-הר-יהוה אל-בית אלהי יעקב, וירנו מדרכיו, ונלכה בארחתיו: כי מציון תצא תורה, ודבר-יהוה מירושלם. ושפט בין הגוים, והוכיח לעמים רבים; וכתתו חרבותם לאתים, וחניתותיהם למזמרות–לא-ישא גוי אל-גוי חרב, ולא-ילמדו עוד מלחמה. בית, יעקב–לכו ונלכה, באור יהוה" (ישעיהו ב' 2-5). "והיה ביום ההוא, לא-יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית-יעקב, להשען, על-מכהו; ונשען, על-יהוה…

Read More

דברים בנושא נבואות והבטחות, כפי שאמרו יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא נבואות והבטחות, כפי שאמרו יהוה אלוהים והמשיח שהופיע באחרית הימים

דברים בנושא נבואות והבטחות, כפי שאמר יהוה אלוהים "ויצא חטר, מגזע ישי; ונצר, משרשיו יפרה. ונחה עליו, רוח יהוה–רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת, ויראת יהוה. והריחו, ביראת יהוה; ולא-למראה עיניו ישפוט, ולא-למשמע אזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענוי-ארץ; והכה-ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. והיה צדק, אזור מתניו; והאמונה, אזור חלציו. וגר זאב עם-כבש, ונמר עם-גדי ירבץ; ועגל וכפיר ומריא יחדו, ונער קטן נהג בם. ופרה ודב תרעינה, יחדו…

Read More

נבואה מכתבי הקודש

נבואה מכתבי הקודש

"הנה יום-בא, ליהוה; וחלק שללך, בקרבך. ואספתי את-כל-הגוים אל-ירושלם, למלחמה, ונלכדה העיר ונשסו הבתים, והנשים תשגלנה (תשכבנה); ויצא חצי העיר, בגולה, ויתר העם, לא יכרת מן-העיר. ויצא יהוה, ונלחם בגוים ההם, כיום הלחמו, ביום קרב. ועמדו רגליו ביום-ההוא על-הר הזיתים אשר על-פני ירושלם, מקדם, ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה, גיא גדולה מאד; ומש חצי ההר צפונה, וחציו-נגבה. ונסתם גיא-הרי, כי-יגיע גי-הרים אל-אצל, ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש, בימי עזיה מלך-יהודה; ובא יהוה אלהי, כל-קדשים…

Read More