דף הבית

צור קשר

מעגל החיים והמוות של חסידי אלוהים

כעת, הבה נדבר על מעגל החיים והמוות של חסידי אלוהים. הדבר נוגע לכם, לכן שימו לב. קודם כול, חישבו על הקטגוריות שניתן לחלק את חסידי האל (עמו הנבחר של אלוהים ועושי-השירות). יש שתי קטגוריות: נבחריו של אלוהים ועושי השירות. תחילה, נדבר על נבחריו של אלוהים שיש אך מעטים מהם. למה מתייחס הביטוי "נבחריו של אלוהים"? לאחר שאלוהים ברא את כל הדברים והייתה אנושות, אלוהים בחר קבוצה של אנשים שיהיו חסידיו שפשוט נקראים "נבחריו של אלוהים". לבחירתו של אלוהים באנשים אלה יש היקף וחשיבות מיוחדים. ההיקף הוא שבכל פעם שאלוהים מבצע עבודה חשובה, עליהם לבוא – וזה הדבר הראשון שעושה אותם למיוחדים. ומהי חשיבותם? משמעות בחירתם על ידי אלוהים היא שיש להם חשיבות רבה. כלומר, אלוהים מבקש להשלים אנשים אלה ולעשותם מושלמים, ולאחר שעבודת הניהול שלו תסתיים, אנשים אלה ייפלו בנחלתו. האם החשיבות הזו אינה נהדרת? לכן נבחרים אלה חשובים מאוד בעיני אלוהים, משום שהם אלה שאלוהים מתכוון שייפלו בנחלתו. בנוגע לעושי השירות – ובכן, הבה נסטה מן הגזירה הקדומה של אלוהים, ונדבר תחילה על מקורותיהם. משמעותו המילולית של הביטוי "עושה שירות" היא מי שמשרת. המשרתים הם בני חלוף – הם אינם עושים זאת בטווח הארוך או לנצח, אלא מועסקים או מגויסים באופן זמני. רובם נבחרים מקרב הכופרים. המועד שבו הם באים לעולם הוא המועד שבו נגזר עליהם לקבל את תפקיד עושי השירות בעבודתו של אלוהים. ייתכן שבחייהם הקודמים הם היו בעלי חיים, אך ייתכן גם שהיו כופרים. אלה הם מקורותיהם של עושי השירות.

הבה נשוב לנבחריו של אלוהים. כשהם מתים, נבחריו של אלוהים מגיעים למקום שונה לחלוטין מן הכופרים והמאמינים השונים. זהו מקום שבו הם מלווים על ידי מלאכים ושליחיו של אלוהים, ומקום שאלוהים מנהל אותו באופן אישי. על אף שבמקום הזה נבחריו של אלוהים אינם יכולים לראות את אלוהים במו עיניהם, זהו מקום שאינו דומה לשום מקום אחר בעולם הרוחני – זהו מקום שאליו מגיעים בני אדם אלה לאחר מותם. כשהם מתים, גם הם כפופים לחקירה מחמירה מצד שליחיו של אלוהים. ומה נחקר? שליחיו של אלוהים חוקרים את הנתיבים שבהם בחרו אנשים אלה לאורך חייהם באמונתם באלוהים, בין אם בחייהם הם התנגדו אי-פעם לאלוהים או קיללו אותו, ובין אם הם חטאו חטאים חמורים או ביצעו מעשים רעים חמורים. חקירה זו מכריעה בשאלה, אם האדם יעזוב או יישאר. למה מתייחסת המילה "לעזוב"? ולמה מתייחסת המילה "להישאר"? המילה "לעזוב" מתייחסת לשאלה, אם על סמך התנהגותו יישאר האדם בין שורות נבחריו של אלוהים. המילה "להישאר" מתייחסת לכך שהוא יוכל להישאר בין האנשים שאלוהים ישלים אותם באחרית הימים. לאלוהים יש הסדרים מיוחדים עבור מי שנשאר. במהלך כל תקופה של עבודתו, אלוהים ישלח אנשים כאלה כדי שיפעלו כשליחים או כדי שיבצעו את עבודת החייאת הכנסיות או הטיפול בהן. אך האנשים אשר מסוגלים לעבודה כזו אינם מתגלגלים לעתים קרובות כמו הכופרים שנולדים מחדש פעם אחר פעם, אלא הם שבים אל פני האדמה בהתאם לצרכיה ולשלביה של עבודת האל, ואינם מתגלגלים לעתים קרובות. אם כך, האם יש כללים כלשהם באשר למועד שבו הם יתגלגלו מחדש? האם הם באים פעם בכל כמה שנים? האם הם באים בתדירות כזו? לא. הדבר מבוסס על עבודתו של אלוהים, על שלבי עבודתו ועל צרכיו, ואין לכך כללים. הכלל היחיד הוא שכאשר אלוהים מבצע את השלב הסופי של עבודתו באחרית הימים, נבחרים אלה יבואו כולם. כשכולם יבואו, תהיה זו הפעם האחרונה שבה יתגלגלו. ומדוע? הדבר מבוסס על התוצאה שיש להשיג בשלב האחרון של עבודת האל – שכן במהלך שלב אחרון זה של עבודה, אלוהים יעשה את הנבחרים האלה למושלמים לגמרי. מה פירוש הדבר? אם במהלך שלב סופי זה, אנשים אלה יושלמו וייעשו מושלמים, הם לא יתגלגלו כקודם. התהליך שבו הם נעשים לבני אדם יגיע לסופו המוחלט, וכך גם תהליך הגלגול. הדבר קשור למי שיישאר. אם כך, לאן הולך מי שאינו יכול להישאר? למי שאינו יכול להישאר, יש מקום מתאים ללכת אליו. דבר ראשון כתוצאה ממעשיו הרעים, הטעויות שעשה והחטאים שחטא, גם הוא נענש. לאחר שנענש, אלוהים יסדיר שהוא יהיה בין הכופרים או בין המאמינים השונים, בהתאם לנסיבות. כלומר, יש שתי נסיבות אפשריות עבורו: האחת היא, לאחר שנענש, לחיות אולי בקרב מאמיניה של דת מסוימת כשהוא נולד מחדש, והשנייה היא להיות לכופר. אם הוא נעשה לכופר, הוא מאבד כל הזדמנות, ואם הוא נעשה למאמין – אם הוא נעשה למשיחי, לדוגמה – עדיין יש לו סיכוי לשוב אל בין שורות נבחריו של אלוהים. יש לכך קשרים מסובכים מאוד. בקצרה, אם אחד מנבחריו של אלוהים עושה דבר-מה הפוגע באלוהים, הוא ייענש בדיוק כמו כל אדם אחר. ניקח לדוגמה את פאולוס, שעליו דיברנו קודם לכן. פאולוס הוא דוגמה למי שנענש. האם אתם מקבלים מושג על הדברים שעליהם אני מדבר? האם היקף נבחריו של אלוהים קבוע? (הוא קבוע ברובו.) רובו קבוע, אך חלק קטן ממנו אינו קבוע. מדוע? כאן, התייחסתי לסיבה הברורה ביותר: ביצוע מעשים רעים. כשהם מבצעים מעשים רעים, אלוהים אינו רוצה בהם, וכשאלוהים אינו רוצה בהם, הוא משליך אותם אל בין הגזעים וסוגי בני האדם השונים, דבר שמותיר אותם ללא תקווה ומקשה עליהם לשוב. כל הדברים האלה קשורים למעגל החיים והמוות של נבחריו של אלוהים.

כעת, למעגל החיים והמוות של עושי השירות. דיברנו כרגע על מקורותיהם של עושי-השירות, כלומר שהם התגלגלו מכופרים ומבעלי חיים בחייהם הקודמים. עם הגעתו של שלב העבודה האחרון, אלוהים בחר מבין הכופרים קבוצה של אנשים כאלה, וזוהי קבוצה מיוחדת. מטרתו של אלוהים בבחירתם של אנשים כאלה היא שישרתו את עבודתו. "שירות" אינה מילה הנשמעת אלגנטית במיוחד, והיא אינה דבר שמישהו נוטה אליו, אך עלינו לבדוק למי היא מכוונת. לקיומם של עושי השירות של אלוהים יש חשיבות מיוחדת. שום אדם אחר אינו יכול למלא את תפקידם, שכן הם נבחרו על ידי אלוהים. ומהו תפקידם של עושי שירות אלה? לשרת את נבחריו של אלוהים. תפקידם הוא בעיקר לשרת את עבודתו של אלוהים, לשתף פעולה עם עבודתו של אלוהים ולשתף פעולה עם השלמת נבחריו של אלוהים על ידו. בין אם הם עמלים, מבצעים עבודה כלשהי או לוקחים על עצמם מטלות מסוימות, מהי דרישתו של אלוהים מאנשים אלה? האם הוא תובעני מאוד בדרישותיו מהם? (לא, אלוהים מבקש מהם להיות נאמנים.) על עושי שירות גם להיות נאמנים. יהיו מקורותיך אשר יהיו או תהיה אשר תהיה הסיבה לכך שאלוהים בחר בך, עליך להיות נאמן לאלוהים, למה שאלוהים ממנה אותך לעשות, וכן לעבודה שאתה אחראי לה ולחובה שאתה ממלא. אם עושי השירות מסוגלים להיות נאמנים ולהשביע את רצונו של אלוהים, מה יהיה אם כן סופם? הם יוכלו להישאר. האם זו ברכה להיות עושה שירות שנשאר? מה פירוש הדבר "להישאר"? מה פירושה של הברכה הזו? לפי מעמדם נדמה שהם אינם דומים לנבחריו של אלוהים, נדמה שהם שונים מהם. אולם למעשה, האם הדברים שמהם הם נהנים בחיים האלה אינם זהים לדברים שמהם נהנים נבחריו של אלוהים? בחיים האלה, לכל הפחות, הם זהים. אינכם מכחישים זאת, כן? אמירותיו של אלוהים, חסדו של אלוהים, תמיכתו של אלוהים, ברכותיו של אלוהים – מי אינו נהנה מן הדברים האלה? הכול נהנים מן השפע הזה. זהותו של עושה שירות היא עושה שירות, אך בעיני אלוהים, הוא אחד מקרב כל הדברים שהוא ברא – אלא שפשוט תפקידו הוא עושה שירות. אם כך, כאחד מברואיו של אלוהים, האם יש הבדל בין עושה שירות לבין נבחריו של אלוהים? למעשה, אין הבדל. להלכה, יש הבדל, במהות, יש הבדל, במונחי התפקיד שהם ממלאים, יש הבדל, אך אלוהים אינו מפלה את האנשים האלה. מדוע אם כן אנשים אלה מוגדרים כעושי שירות? עליכם להבין זאת. עושי השירות באים מקרב הכופרים. הזכרתם של הכופרים אומרת לנו כי עברם רע הוא: כולם אתיאיסטים, בעברם הם היו אתיאיסטים, הם לא האמינו באלוהים, והם היו עוינים כלפי אלוהים, האמת ודברים חיוביים. הם לא האמינו באלוהים ולא האמינו שיש אלוהים, אם כך, האם הם מסוגלים להבין את דבריו של אלוהים? הוגן לומר כי במידה רבה הם אינם מסוגלים. כפי שבעלי חיים אינם מסוגלים להבין את דברי האדם, כך עושי השירות אינם מבינים מה אומר אלוהים, מה הוא דורש, מדוע הוא דורש זאת – הם לא מבינים, הדברים האלה אינם מובנים להם, הם נותרים לא נאורים. ומסיבה זו, אין לבני אדם אלה החיים שעליהם דיברנו. ללא חיים, האם בני אדם יכולים להבין את האמת? האם הם מצוידים באמת? האם הם מצוידים בניסיון וידע של דברי אלוהים? (לא.) כאלה הם מקורותיהם של עושי השירות. אך מכיוון שאלוהים הופך אנשים אלה לעושי שירות, בכל זאת יש אמות מידה לדרישותיו מהם. הוא אינו מזלזל בהם ואינו מתייחס אליהם כלאחר יד. אף שהם אינם מבינים את דבריו, ושהם חסרי חיים, אלוהים בכל זאת טוב אליהם, ובכל זאת יש אמות מידה לדרישותיו מהם. זה עתה דיברתם על אמות המידה האלה: להיות נאמן לאלוהים ולעשות כדבריו. בשירותך, עליך לשרת במקום שבו יש צורך, ועליך לשרת עד הסוף. אם תוכל להיות עושה שירות נאמן, אם תהיה מסוגל לשרת עד הסוף ותהיה מסוגל להשלים בצורה מושלמת את המשימה שניתנה לך על ידי אלוהים, אתה תחיה חיים של ערך, ולכן תוכל להישאר. אם תשקיע מעט יותר מאמץ, אם תשתדל יותר, אם תהיה מסוגל להכפיל את מאמציך להכיר את אלוהים, אם תוכל לדבר מעט על הכרת אלוהים, אם תוכל לשאת עדות לאלוהים, ויתרה מזאת, אם תוכל להבין דבר-מה מרצונו של אלוהים, אם תוכל לשתף פעולה בעבודתו של אלוהים ולהיות מודע במידה מסוימת לרצונו של אלוהים, אזי יחול שינוי בגורלך, עושה השירות. ומה יהיה שינוי זה בגורל? לא תוכל עוד רק להישאר. על סמך התנהגותך, שאיפותיך ועיסוקך האישי, אלוהים יעשה אותך לאחד הנבחרים. זה יהיה השינוי בגורלך. מהו הדבר הטוב ביותר בכך לעושי השירות? זוהי העובדה שהם יכולים להיות לאחד הנבחרים של אלוהים. אם הם נעשים לאחד הנבחרים של אלוהים, המשמעות היא שהם אינם מתגלגלים עוד לבעלי חיים כמו כופרים. האם זהו דבר טוב? זהו דבר טוב, ואלה הן בשורות טובות. כלומר, ניתן לעצב עושי שירות. כשאלוהים מועיד אדם לשרת, אין זאת אומרת שהאדם יעשה זאת לנצח, הדבר אינו בהכרח כך. על סמך התנהגותו האישית, אלוהים יטפל בו באופן שונה, וישיב לו באופן שונה.

אך יש עושי שירות שאינם מסוגלים לשרת עד הסוף. במהלך שירותם, יש שמוותרים במחצית הדרך ונוטשים את אלוהים, יש שעושים מעשים רעים רבים, יש אפילו שגורמים עוול עצום ונזק עצום לעבודתו של אלוהים, ויש אפילו עושי שירות המקללים את אלוהים וכו' – ומהי משמעותן של השלכות חסרות תקנה אלה? משמעותו של כל מעשה רע שכזה תהיה סיום השירות. מכיוון שהתנהגותך במהלך שירותך הייתה עלובה מדי, מכיוון שחרגת מסמכותך, כשאלוהים יראה שהשירות שלך אינו עומד בדרישות, הוא ישלול ממך את זכאותך לשרת, הוא לא יאפשר לך לשרת, הוא ירחיק אותך מלפני עיניו ומבית האלוהים. האם אין זה כי אינך רוצה לשרת? האם אינך מבקש תמיד לעשות רע? האם אינך תמיד בלתי נאמן? ובכן, יש לכך פתרון קל: זכאותך לשרת תישלל ממך. בעיני אלוהים, משמעות שלילת זכאותו של עושה שירות לשרת, היא כי הוכרז סופו של עושה שירות זה, והוא לא יהיה זכאי עוד לשרת את אלוהים. לאלוהים אין עוד צורך בשירות שלו, ואין זה משנה אילו דברים נחמדים יאמר, הדברים האלה יהיו לשווא. כשהמצב מגיע לנקודה זו, הוא נעשה חסר תקנה. לעושי שירות כאלה לא תהיה דרך חזרה. וכיצד מטפל אלוהים בעושי שירות כאלה? האם הוא רק מונע בעדם לשרת? לא. האם הוא רק מונע בעדם להישאר? או שמא הוא מניח אותם בצד, וממתין לכך שיתחרטו? הוא אינו עושה זאת. למען האמת, אלוהים אינו אוהב כל כך את עושי השירות. אם לאדם יש גישה מעין זו בשירות האל, אלוהים ישלול ממנו את זכאותו לשרת כתוצאה מגישה זו, וישליך אותו פעם נוספת אל בין הכופרים. ומהו גורלו של עושה שירות שהושלך אל בין הכופרים? הוא זהה לגורלם של הכופרים: להתגלגל לבעל חיים ולקבל את עונשם של הכופרים בעולם הרוחני. ואלוהים לא יתעניין באופן אישי בעונשו, משום שהוא כבר אינו רלוונטי לעבודתו של אלוהים. אין זה רק סוף חיי האמונה שלו באלוהים, אלא גם סוף גורלו, ההכרזה על גורלו. לכן אם עושי שירות משרתים בצורה עלובה, יהיה עליהם לשאת בהשלכות בעצמם. אם עושה שירות אינו מסוגל לשרת עד הסוף או אם זכאותו לשרת נשללת ממנו במחצית הדרך, הוא יושלך אל בין הכופרים – ואם הוא יושלך אל בין הכופרים, הוא יקבל יחס זהה לזה שמקבלות חיות משק, יחס זהה לזה שמקבלים בני אדם ללא תבונה או רציונליות. כשאני מנסח זאת כך, אתם מבינים, כן?

כזה הוא טיפולו של אלוהים במעגל החיים והמוות של נבחריו ושל עושי השירות. איך אתם מרגישים לאחר ששמעתם זאת? האם דיברתי אי-פעם על הנושא שדיברתי עליו זה עתה, על נבחריו של אלוהים ועושי השירות? למעשה, דיברתי, אך אינכם זוכרים. אלוהים צודק כלפי נבחריו ועושי השירות. הוא צודק בכל המובנים, נכון? האם מישהו ימצא בזה טעות? האם יש אנשים האומרים: "מדוע אלוהים כה סובלני כלפי הנבחרים? ומדוע הוא מבליג רק מעט כלפי עושי השירות?" האם מישהו רוצה להגן על עושי השירות? "האם אלוהים יכול לתת לעושי השירות עוד זמן, ולהבליג ולהיות סובלני יותר כלפיהם?" האם הדברים האלה נכונים? (לא, הם אינם נכונים.) ומדוע הם אינם נכונים? (מפני שלמעשה נעשה עמנו חסד רק בכך שנעשינו לעושי שירות.) למעשה, נעשה עם עושי השירות חסד רק בכך שהתאפשר להם לשרת! ללא המונח "עושי שירות", וללא עבודתם של עושי השירות, היכן היו עושי שירות אלה? בין הכופרים, כשהם חיים ומתים עם חיות המשק. מאילו חסדים נפלאים הם נהנים כיום, לאחר שהתאפשר להם לבוא בפני אלוהים, ולבוא אל בית האלוהים! זהו חסד אדיר! לולא נתן לך אלוהים את ההזדמנות לשרת, מעולם לא הייתה לך הזדמנות לבוא בפני אלוהים. לכל הפחות, גם אם אתה בודהיסט והשגת אלמותיות, אתה לכל היותר שליח בעולם הרוחני. אתה לעולם לא תפגוש באלוהים, לא תשמע את קולו, לא תשמע את דבריו ולא תרגיש את אהבתו ואת ברכותיו אליך, ואין שום אפשרות שתעמוד מולו פנים אל פנים. הדבר היחיד העומד בפני הבודהיסטים הן מטלות פשוטות. אין שום אפשרות שיכירו את אלוהים, והם רק מצייתים באופן עיוור, בעוד שעושי השירות מקבלים הרבה כל כך במהלך שלב זה של עבודה! בראש ובראשונה, הם יכולים לעמוד פנים אל פנים מול אלוהים, לשמוע את קולו, לשמוע את דבריו ולחוות את החסדים והברכות שהוא נותן לבני האדם. יתרה מזאת, הם יכולים ליהנות מן הדברים והאמת שנותן אלוהים. הם אכן מקבלים כל כך הרבה! אז אם כעושה שירות, אינך יכול אפילו לעשות את המאמץ הראוי, האם אלוהים יחזיק בך בכל זאת? הוא לא יחזיק בך. הוא אינו מבקש ממך הרבה, אך אינך עושה כראוי דבר ממה שהוא מבקש, לא הקפדת על חובותיך – ולפיכך, ללא ספק, אלוהים אינו יכול להחזיק בך. כזה הוא טבעו הצודק של אלוהים. אלוהים אינו מפנק אותך, אך הוא גם אינו מפלה אותך. כאלה הם העקרונות שעל פיהם פועל אלוהים. אלוהים נוהג כך כלפי כל בני האדם והברואים.

שלום וברכות לכם! אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. אם לאחר תשקראו מאמר זה, תזכו להארה שבה תרצו לחלוק ואם יהיו לכם שאלות לשאול אותנו, הנכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הצ'אט החי שלנו הפעיל 24 שעות ביממה או דרך Whatsapp. אנו מחכים ומצפים לדבר איתכם.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?