דף הבית

צור קשר

מה ההבדלים בין שינוי בטבעם של בני האדם והתנהגות טובה?

דברי אלוהים רלוונטיים:

שינוי בטבעו של האדם הוא פשוט שינוי באופיו. לא ניתן להבחין בטבעו של אדם מתוך התנהגויות המופנות כלפי חוץ. הטבע נוגע ישירות לערכו של אדם ולמשמעות קיומו, הוא נוגע ישירות לערכי החיים האנושיים, לדברים שבמעמקי הנשמה ולמהותם של אנשים. אם אנשים אינם מסוגלים לקבל את האמת, לא יתחוללו בהם שינויים מהבחינות האלה. רק אם אנשים חוו את עבודתו של אלוהים ונוכחו לחלוטין באמת, שינו את ערכיהם ואת השקפותיהם על הקיום ועל החיים, החלו לראות דברים כפי שאלוהים רואה אותם ורכשו את היכולת להישמע לאלוהים באופן מלא ולהקדיש לו את עצמם – רק אז ניתן לומר שטבעם השתנה. ייתכן שאתה נראה כאילו אתה מקדיש מאמץ מסוים, ייתכן שאתה בעל כושר התאוששות במצבים קשים, ייתכן שאתה מסוגל לבצע את הסדרי עבודה שקיבלת מהממונים עליך, וייתכן שאתה מסוגל ללכת לכל מקום שאליו יאמרו לך ללכת, אך אלה רק שינויים קטנים בפעולותיך, ולא די בהם כדי להוות שינוי בטבעך. ייתכן שאתה מסוגל ללכת בדרכים רבות, לעמוד בתלאות ולספוג השפלה אדירה, ייתכן שתחוש קרוב מאוד לאלוהים ושרוח הקודש עובדת בקרבך, אך כשאלוהים מבקש ממך לעשות דבר-מה שאינו תואם את תפיסותיך, אתה עדיין לא תישמע לו, תחפש תירוצים, תמרוד באלוהים ותתנגד לו, אפילו עד כדי האשמת אלוהים והבעת מחאה נגדו. זו בעיה חמורה! זה מוכיח שעדיין קיים בך טבע שמתנגד לאלוהים, ושלא התחולל בך ולו שמץ של שינוי.

מתוך 'תיעוד נאומיו של המשיח'

רוב האנשים שמים דגש מיוחד על התנהגות כמאמינים באלוהים, וכתוצאה מכך מתחוללים שינויים בהתנהגותם. לאחר שהם מתחילים להאמין באלוהים הם מפסיקים להתנצח עם אחרים, לריב עם אחרים ולהעליב אותם; הם מפסיקים לעשן ולשתות, הם לא גונבים רכוש ציבורי – אפילו נעץ או קורת עץ – והם מסוגלים אפילו לוותר על פנייה לבתי המשפט כשהם סופגים הפסדים או עוולות. אין ספק שאכן מתחוללים שינויים כלשהם בהתנהגותם. היות שלאחר שהם מתחילים להאמין באלוהים, קבלת הדרך הנכונה גורמת להם להרגיש טוב במיוחד, ומפני שהם גם טעמו מחסדה של עבודת רוח הקודש, יש בהם להט עז במיוחד, ואין דבר שהם לא יסכימו לנטוש או לעשות. אך בסופו של דבר, לאחר שהם מאמינים באלוהים במשך שלוש, חמש, עשר שנים או שלושים שנה – והיות שלא התחולל כל שינוי בטבע החיים שלהם – הם מחליקים בחזרה לדרכיהם הישנות. יהירותם ושחצנותם גוברות. הם מתחילים להיאבק על כוח ורווחים. הם חומדים את כספי הכנסייה. הם עושים כל דבר שמשרת את האינטרסים שלהם. הם משתוקקים למעמד ולתענוגות, והם הופכים לטפילים בביתו של אלוהים. רוב המנהיגים, במיוחד, ננטשים. ומה מוכיחות העובדות הללו? ששינויים בהתנהגות גרידא אינם בני-קיימא. אם טבע חייו של אדם אינו משתנה כלל, במוקדם או במאוחר צדו המרושע יבוא לידי ביטוי. היות שהמקור לשינויים בהתנהגותם הוא הלהט הדתי, בצירוף עבודה כלשהי מרוח הקודש באותו מעמד, מאוד קל להם להיות נלהבים או להיות טובים לזמן-מה. כמו שאומרים חסרי האמונה: "קל לעשות מעשה טוב אחד; מה שקשה הוא לעשות רק מעשים טובים כל החיים". אנשים לא מסוגלים לעשות מעשים טובים במשך כל חייהם. החיים מנחים את התנהגותם; טיב התנהגותם זהה לטיב חייהם, ורק מה שמתגלה באופן טבעי מייצג את החיים ואת טבעו של אדם. כשאלוהים עובד כדי להושיע את האדם, המטרה אינה לעטר את האדם בהתנהגות טובה – עבודתו של אלוהים נועדה לשנות את טבעם של אנשים ולגרום להם להיוולד מחדש כאנשים חדשים. אם כן, השיפוט, הייסורים, הניסיונות והזיכוך שאלוהים מביא לבני האדם נועדו כולם לשנות את טבעם, כדי שיוכלו להפוך לאנשים הנשמעים לחלוטין והנאמנים לחלוטין לאלוהים, והעובדים אותו בצורה נורמלית. זו מטרת עבודתו של אלוהים. אם אדם מתנהג יפה, זה לא אומר שהוא נשמע לאלוהים, ובמיוחד לא שהוא תואם את המשיח. שינויים בהתנהגות מבוססים על דוקטרינה ונובעים מלהט – הם לא מבוססים על הכרה אמיתית של אלוהים או על האמת, ובוודאי שאינם מושתתים על הכוונה מרוח הקודש. למרות שבזמנים מסוימים חלק ממה שאנשים עושים מונחה על ידי רוח הקודש, זה אינו ביטוי של החיים ובוודאי שזה אינו זהה להכרת אלוהים; לא משנה עד כמה טובה התנהגותו של אדם מסוים, זו אינה הוכחה לכך שהוא נשמע לאלוהים או שהוא מיישם את האמת. שינויים התנהגותיים הם אשליה רגעית; הם ביטוי לקנאות דתית, ולא ביטוי של החיים. …אנשים מסוגלים להתנהג יפה, אך זה לא בהכרח אומר שהאמת מצויה ברשותם. הלהט שאנשים חווים יכול רק לגרום להם לפעול על פי דוקטרינות ולהישמע לתקנות; לאנשים שהאמת אינה ברשותם אין כל דרך לפתור בעיות מהותיות, ודוקטרינות אינן יכולות למלא את מקומה של האמת.

מתוך 'תיעוד נאומיו של המשיח'

אם אתה מאמין באלוהים, זה לא אומר שאלוהים דורש ממך להיות אדם טוב, אדם שמתנהג יפה או מציית לחוק, או אדם שאינו מסוגל לחשוב בעצמו או להשתמש בשכלו. אנשים חשבו בעבר שטבעו של אדם משתנה כשהוא מאמין באלוהים בכך שהוא נעשה אדם הגון, דומה במשהו לבן אדם מבחינה חיצונית, מחונך היטב וסבלני, נראה אדוק באמונתו או אוהב, או נכון לעזור לאחרים, נדיב. בקצרה, הם חשבו שמדובר באדם טוב מהסוג שקיים בתפיסותיהם ובדמיונם.

אלוהים רוצה להושיע את בני האדם. הוא אומר דברים רבים ועושה עבודה רבה – אם כן, למה הוא רוצה שאנשים ידמו? הוא רוצה שמחשבותיהם תונחינה בידי האמת, ושהם יחיו את חייהם לאור האמת. הוא לא מבקש שתהיו חסרי-מחשבה כבובות על חוט, ובוודאי שאינו רוצה שתהיו בעלי מזג מתון כמו צמחים, ללא רגשות נורמליים כלשהם. אלוהים רוצה שתהיו אנשים נורמליים שאוהבים את מה שאלוהים אוהב ושונאים את מה שאלוהים שונא, אנשים שמפיקים הנאה רבה ממה שמסב הנאה לאלוהים ושבזים ודוחים את מה שאלוהים בז לו. …זו הסיבה שאני אומר שאינך יודע למה הכוונה בביטוי "שינוי בטבע האדם". אתה פשוט מציב לעצמך גבולות ביחס להתנהגותך, במעשיך כלפי חוץ, במזגך ובאופייך. לא תוכל להשיג כך שינויים בטבעך. היכן נאמר בדברי אלוהים שעליך להציב לעצמך גבולות, שעליך לפקח על דבריך, לרסן את רגשותיך ולשים סייג למזגך? היכן נאמר שעליך להיזהר מלחשוף את עצמך האמיתי או שעליך להיות מרוסן בבחירת הבגדים שתקנה ותלבש? האם אלוהים אמר אי-פעם דברים כאלה? אפילו כשקיימת התייחסות לדברים כאלה, לא מדובר בעיקר דבריו של אלוהים, ולא מדובר באמיתות העיקריות שמחוללות שינוי בטבעם של אנשים. רוב דבריו של אלוהים נוגעים למהותו המושחתת של האדם, לשאלות כיצד להכיר את מהותו המושחתת, כיצד אדם יכול להשיג שינוי בטבעו, כיצד הוא יכול להכיר באמת את מהותו המושחתת וכיצד הוא יכול להשתחרר ממהותו המושחתת כדי לפעול לפי דרישותיו של אלוהים ולהיות אדם כלבבו של אלוהים המשביע את רצונו. אם תבין את זה, האם עדיין תשקיע את מאמציך בפעולות המכוונות כלפי חוץ? האם עדיין תייסר את עצמך בעקרבים ובשוטים בגלל עניינים פעוטים כאלה? אם כן, אם אינך מבין מה משמעותם של שינויים בטבע האנושי, לעולם לא תתפוס את מהות השינוי בטבע האנושי ולעולם לא תשיג שינויים בטבעך. בפרט, חלק מאנשי הקהילה הדתית שלאחרונה קיבלו על עצמם את השלב הזה בעבודה עדיין לא עברו באופן מלא מטקסיות דתית, חשיבה דתית והשקפות דתיות כהלך רוח אל אמונה באלוהים; הם עדיין מנסים להיות רוחניים, אדוקים באמונתם וסבלניים, להיות אנשים הגונים מטבעם, שאוהבים לעשות מעשים טובים ולתת לאחרים. זה מוטעה מיסודו!…

מתוך 'תיעוד נאומיו של המשיח'

שלום וברכות לכם! אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. אם לאחר תשקראו מאמר זה, תזכו להארה שבה תרצו לחלוק ואם יהיו לכם שאלות לשאול אותנו, הנכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הצ'אט החי שלנו הפעיל 24 שעות ביממה או דרך Whatsapp. אנו מחכים ומצפים לדבר איתכם.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?