דף הבית

צור קשר

שיר הלל 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה'

שיר הלל 'הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה' I העומדים איתן בטיהור הסופי של האל בשיפוטו ובייסוריו, יבואו אל המנוחה הסופית. הם המשתחררים מהשפעת השטן יאספו אל חיק האל ויכנסו למנוחה הסופית. מהות השיפוט והייסורים היא לנקות את האדם לקראת מנוחתו הסופית. ללא עבודה זו, אנשים לא יוכלו ללכת לפי מינם. זו הדרך היחידה להיכנס למנוחה. II רק ניקוי זה מסיר את אי הצדק. הייסורים והשיפוט מאירים את מרדנות האדם, ובכך מפרידים בין הניצולים למקוללים ובין אלו שיוותרו לאלה שלא. מהות השיפוט והייסורים היא לנקות את האדם לקראת מנוחתו הסופית. ללא עבודה זו, אנשים לא יוכלו ללכת לפי מינם. זו הדרך היחידה להיכנס למנוחה. III בסופו של דבר, אלוהים יעניש את הרשע ויתגמל את הטוב, כדי לנקות את האנושות במלואה ולקחת אותה למנוחתה הנצחית. זה השלב האחרון והחיוני להשלמת עבודת האל. אם הרשעים יוותרו, האנושות לא תיכנס למנוחה. כשיסיים, כל האנושות תהיה קדושה, ואלוהים יוכל לחיות בשלווה במנוחה. מהות השיפוט והייסורים היא לנקות את האדם לקראת מנוחתו הסופית. ללא עבודה זו, אנשים לא יוכלו ללכת לפי מינם. זו הדרך היחידה להיכנס למנוחה. זו הדרך היחידה להיכנס למנוחה. מתוך 'דברי המשיח באחרית הימים' צפה בסרטונים : אלוהים גדול | אלוהים קובע את ראשיתה של האנושות ואת עתידה Y-Studs - Evolution of Jewish MusicY-Studs - Evolution of Jewish Music

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?