דף הבית

צור קשר

לעבוד את אלוהים | אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה)

דברי המשיח באחרית הימים | אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה)

הודעה מיוחדת: אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציינו את מקורו. ללא הסכמתה של בעלי זכויות היוצרים, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של הסרט או להציג אותו באופן מסולף.

החומרים לקוחים בחלקם מתוך:

https://www.youtube.com/watch?v=V_wCaoN5Ma0

https://www.youtube.com/watch?v=F1XCsQ3IybI

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?