דף הבית

צור קשר

לעבוד את אלוהים - 'אלוהים עצמו, הייחודי א' סמכותו של אלוהים (א')' חלק 4

'סמכות הבורא אינה מוגבלת על ידי הזמן, המרחב או הגיאוגרפיה, ולא ניתן לאמוד את ממדי סמכותו של הבורא עובדת שליטתו וריבונותו של אלוהים על כל הדברים והיצורים החיים מעידה על קיומה האמיתי של סמכות אלוהים סמכות הבורא אינה ניתנת לשינוי ואינה ניתנת להפרה'

הודעה מיוחדת: אין להפיץ סרט זה למטרת רווח לשום צד שלישי, ואנו מקווים שכולם ישתפו אותו ויפיצו אותו בגלוי. בהפיצכם סרט זה, אנא ציינו את מקורו. ללא הסכמתה של בעלי זכויות היוצרים, אסור בהחלט לשום ארגון, קבוצה חברתית או אדם לערוך שינויים בתוכנו של הסרט או להציג אותו באופן מסולף.

החומרים לקוחים בחלקם מתוך:

Schwalm Pictures https://www.youtube.com/channel/UCJDEeQRTiAsWhHFdLWZ2TTQ/featured

www.stockfootage.com

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?