דף הבית

צור קשר

מהם מעשים רעים? כיצד מתבטאים מעשים רעים?

דברי אלוהים רלוונטיים:

אלה מבין האחים והאחיות שתמיד נותנים פורקן לשליליות שלהם הם המשרתים של אלוהים והם מפריעים לכנסייה. יום יבוא ובני האדם האלה יסולקו ויגורשו. באמונתם באלוהים, אם לב ירא אל לא פועם בקרבם של בני האדם, ואם אין להם לב שנשמע לאלוהים, הרי שלא זו בלבד שהם לא יהיו מסוגלים לעשות שום עבודה למען אלוהים, אלא שנהפוך הוא – הם יהפכו לבני אדם שמפריעים לעבודתו של אלוהים ואשר מתריסים נגדו. כשמישהו שמאמין באלוהים לא נשמע לאלוהים או לא ירא אותו, אלא מתריס נגדו, זו החרפה הגדולה ביותר למאמין. אם דיבורו והתנהלותו של מאמין תמיד מזדמנת ובלתי מאופקת, כאילו היה לא מאמין, הרי שהמאמין הזה אפילו רע יותר מלא מאמין – הוא שד טיפוסי. צריך היה לסלק מהכנסייה את בני האדם בכנסייה שנותנים פורקן לדבריהם הארסיים, ואת אלה מבין האחים והאחיות שמפיצים שמועות, מחרחרים מדון ומגבשים קליקות. אולם משום שעבודתו של אלוהים נמצאת בתקופה שונה, בני האדם האלה הוגבלו, מכיוון שנגזר עליהם להיות מושא לסילוק. כל מי שהשטן השחית אותו ניחן בטבע מושחת. אולם בעוד יש כאלה שפשוט ניחנים בטבע מושחת, יש בני אדם שאינם כאלה – כלומר לא זו בלבד שיש להם טבע מושחת, אלא שגם אופיים זדוני באופן קיצוני. כל מה שאדם כזה עושה ואומר אינו רק ביטוי של טבעו השטני המושחת, אלא שהוא עצמו השטן הרשע האמיתי.

מתוך 'אזהרה למי שלא מנהיג את האמת'

בכל כנסייה וכנסייה יש בני אדם שמפריעים לכנסייה ובני אדם שמפריעים לעבודתו של אלוהים. כל בני האדם האלה הם השטן המתחזה לבני משפחתו של אלוהים. בני אדם כאלה טובים במיוחד בחיקוי, בהתייצבות מכובדת בפניי, בהנהון ובהשתחוות – הם מתנהגים כמו כלבים מוכי שחין: הם מקדישים את "כל כולם" על מנת להשיג את היעדים שלהם עצמם, אך הם מגלים את ארשת פניהם המכוערת בפני האחים והאחיות. כשהם רואים מישהו שמנהיג את האמת, הם מתקיפים אותו ומדירים אותו, וכשהם רואים מישהו יותר נורא מהם עצמם, הם מתחנפים ומתרפסים בפניו. הם מתנהגים כמו רודנים בכנסייה. אפשר לומר שברוב הכנסיות יש כאלה "נחשים מרושעים מקומיים" וכאלה "כלבי שעשועים". הם מתגנבים ביחד, קורצים ומאותתים זה לזה בסתר, ואף אחד מהם לא מנהיג את האמת. מי מהם שניחן בכמות הארס הרבה ביותר הוא "השד הראשי", ומי מהם שניחן ביוקרה הרבה ביותר הוא זה שמוביל אותם ונושא את דגלם גבוה באוויר. בני האדם האלה גדלים פרא בכנסייה, מפיצים את השליליות שלהם, יורקים מוות, עושים כל דבר שעולה על רוחם, אומרים כל דבר שעולה על רוחם, ואיש לא עושה דבר כדי לעצור אותם, מכיוון שטבעם שטני לחלוטין. ברגע שהם מתחילים לגרום להפרעות, אווירת מוות משתררת בכנסייה …אם יש מספר נחשים מרושעים מקומיים בכנסייה, וכן כמה זבובים קטנים שנוהים אחריהם ואשר נעדרים כל יכולת הבחנה, אם אנשי הכנסייה עדיין לא יכולים להתנער מהכבלים והמניפולציות של הנחשים האלה אחרי שהם ראו את האמת, הרי שהשוטים האלה יסולקו בסופו של דבר. אף על פי שייתכן שהזבובים הקטנים האלה לא עשו שום מעשה איום, הם אפילו יותר ערמומיים, ואפילו יותר חלקלקים וחמקנים, וכל זבוב כזה יסולק. לא יישאר אף אחד!

מתוך 'אזהרה למי שלא מנהיג את האמת'

אתם רואים כעת את כל המעשים האלה של אלוהים, אך אתם ממשיכים להתנגד ולהתמרד, ואתם לא נשמעים לו. אתם אוצרים בתוככם הרבה דברים ואתם עושים את כל מה שמתחשק לכם. אתם הולכים שבי אחרי התאוות והרצונות שלכם – זו מרדנות, וזו התנגדות. אמונה באלוהים שמתקיימת לשם הבשר והדם, לשם תאוותיו של האדם ולשם רצונותיו, לשם העולם, ולשם השטן היא אמונה טמאה – זו התנגדות והתמרדות. יש כיום סוגים רבים של אמונה: יש כאלה שמחפשים מחסה מאסון, ואחרים רוצים להשיג ברכות, ואילו יש כאלה שמעוניינים להבין תעלומות, ואחרים מנסים להשיג כסף. כל אלה צורות שונות של התנגדות – הם כולם חילול קודש! כשנאמר שאדם מתנגד לאלוהים או מתמרד בו, הכוונה היא לדברים כאלה בדיוק, הלא כן? בני אדם רבים רוטנים כיום, מתלוננים או מותחים ביקורת. כל אלה הם דברים שעושים רשעים. אלה מעשים של התנגדות ומרדנות אנושיות. בני אדם כאלה שייכים לשטן והוא שולט בהם.

מתוך 'עליכם לדעת כיצד האנושות כולה התפתחה עד היום'

השיתוף של האדם:

מה הם הביטויים של עשיית רע? הבה נבחן זאת. הביטוי הראשון מתרחש בביתו של אלוהים, כאשר מישהו שופט את אלוהים ועבודתו. זה כולל הבעה חוזרת ונשנית של תפיסות על אלוהים ועל האדם שרוח הקודש משתמשת בו. אנשים מסוימים אף נוצרים עוינות. הם מקרינים שליליות לכל עבר, בעודם מפיצים תפיסות על אלוהים ושמועות על אלוהים ועל האדם שרוח הקודש משתמשת בו, וזאת במטרה להונות את אנשיו הנבחרים של אלוהים ולהפריע לעבודת בית האלוהים. אלה הם המעשים הרעים ביותר. אין מעשה שמפריע ופוגע יותר בהיווכחות בחיים של עמו הנבחר של אלוהים ובעבודת ביתו של אלוהים. זו הסיבה לכך שזהו המעשה הרע ביותר. כל מי שמסוגל לעשות מעשים רעים כאלה הוא עושה-רע. הביטוי השני מתרחש כאשר חלק ממנהיגי ביתו של אלוהים אינם מתחשבים בכוונותיו של אלוהים, ואינם עושים את העבודה ההכרחית שהוא הפקיד בידיהם. במקום זאת, הם מעידים על עצמם ועושים דברים שמשמרים את מעמדם. הם מסדרים לעוזריהם הנאמנים ולבני בריתם מגוון משרות הנהגה בביתו של אלוהים. אנשים מסוג זה הם גם עושי-רע. הם לא מסדרים עמדות הנהגה לאנשים שבאמת עוסקים בחיפוש האמת ושמחזיקים בעבודת רוח הקודש, אלא הם ממנים לתפקידים חשובים את שותפיהם לדבר עבירה, עוזריהם הנאמנים וחבריהם המתרפסים. האין הם מציבים מכשולים וקשיים לעמו הנבחר של אלוהים בדרכו להיווכח בחיים? לפיכך, גם אנשים מסוג זה הם עושי-רע. ביתו של אלוהים מרומם אותם אל על ומאפשר להם להפוך למנהיגים, אולם הם מעידים על עצמם, מתרברבים ולא נושאים שום עדות לאלוהים ולכל מה שיש לו ומה שהינו. הם לא חולקים את האמת שבדבריו של אלוהים ולא מדריכים אחרים כיצד להיווכח באמת. בעת עבודתם, הם תמיד שואפים להגן על מעמדם האישי. הם מפארים את המעמד והמוניטין שלהם, ומקפידים להעיד על עצמם. הם מגנים על מעמדם האישי הן בקרב עמו הנבחר של אלוהים והן בלבבות הממונים עליהם. אנשים מסוג זה הם צוררי משיח, וכל צוררי המשיח הם עושי-רע. ישנו ביטוי נוסף לעשיית רע: כשאנשים ממלאים את חובותיהם ללא כל מסירות לאלוהים. הם עושים דברים כדי לצאת ידי חובה. כל מעשיהם מכוונים על ידי תענוגות הבשר והעדפותיהם האישיות. התוצאה היא שהם גורמים לצרות רבות בביתו של אלוהים, וממיטים על ביתו הפסד כספי גדול. אנשים מסוג זה הם עושי-רע. בנוסף, תחת הקטגוריה של עושי-רע נמנים גם כל האנשים שלא עוסקים בחיפוש האמת ומפריעים לאחרים שכן עוסקים בכך, וכל האנשים שתמיד מקרינים סביבם שליליות, ומפיצים את השקפותיהם הכוזבות של חסרי אמונה או אנשי דת כדי להפריע לעמו הנבחר של אלוהים.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

שלום וברכות לכם! אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. אם לאחר תשקראו מאמר זה, תזכו להארה שבה תרצו לחלוק ואם יהיו לכם שאלות לשאול אותנו, הנכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הצ'אט החי שלנו הפעיל 24 שעות ביממה או דרך Whatsapp. אנו מחכים ומצפים לדבר איתכם.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?