דף הבית

צור קשר

אנו נצמדים לחוקים מדי יום, אך האם ידועה לכם המשמעות שמאחורי הצו האלוהי לכבדם?

אנו נצמדים לחוקים מדי יום, אך האם ידועה לכם המשמעות שמאחורי הצו האלוהי לכבדם?

כיום רבים חושבים שישנם יותר מדי חוקים, תקנות וכללים, אך לפני אלפי שנים, ללא חוקים שהגבילו אותם, אנשים עשו כאוות נפשם ונעשו מרושעים ומנוונים מבחינה מוסרית. הם אפילו סגדו לאלילים ופגעו בטבעו של אלוהים. בנסיבות כאלה ולאור צרכי האדם, אלוהים פרסם עבורו את החוקים והמצוות.


אני בטוחה שכל אחד מאיתנו – המאמינים באלוהים – מכיר את עשרת הדברות ואת החוקים. אבל האם אנו מודעים לחשיבותם של עשרת הדיברות והחוקים עבור האנושות? האם אנו יודעים מהי המשמעות המעמיקה שיש להם מבחינתנו? היום, בואו נבחן את הנושא ונחלוק אותו יחד.

עשרת הדיברותאלוהים אומר :"כלומר כשאלוהים החל בעבודה הרשמית של תוכנית הניהול שלו, הוא תיקן תקנות רבות שעל האדם לשמור. התקנות האלה נועדו לאפשר לאדם לחיות חיים רגילים של אדם על פני האדמה – חיים רגילים של אדם רגיל שהם בלתי נפרדים מאלוהים ומהנחייתו. ראשית, אמר אלוהים לאדם כיצד לבנות ולהתקין מזבחות. לאחר מכן, הוא אמר לאדם כיצד להקריב קורבנות וקבע כיצד על האדם לחיות – למה עליו לשים לבו במהלך חייו, למה עליו לציית ומה מותר ואסור לו לעשות. מה שאלוהים פרש בפני האדם הקיף את הכל. באמצעות המנהגים, התקנות והעקרונות האלה, הוא תקנן את התנהגותם של האנשים, הנחה את חייהם, הנחה את הכנסתם בחוקיו של אלוהים, הנחה אותם לבוא לפני מזבח אלוהים, הנחה אותם כיצד לחיות בקרב כל הדברים שברא אלוהים עבור האדם שהיה להם סדר, קביעות ומתינות. ראשית, אלוהים עשה שימוש בתקנות ובעקרונות הפשוטים האלה כדי להציב גבולות לאדם, כדי שעל פני האדמה יהיו לאדם חיים רגילים של עבודת אל – שיהיו לו חיים רגילים של אדם. זהו התוכן המסוים של תחילת תוכנית הניהול שלו בת ששת אלפי השנים. התקנות והכללים מקיפים תוכן נרחב ביותר. הם הפרטים של האופן שבו אלוהים הנחה את האנושות במהלך עידן החוק. על האנשים שבאו לפני עידן החוק היה לקבל ולכבד אותם. הם תיעוד של העבודה שאלוהים עשה בעידן החוק והם הוכחה אמיתית לכך שאלוהים מוביל ומנחה את כל האנושות" ("עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'").

"מתוך הכרזתו של אלוהים על המצוות, ניכר שאלמלא הורה יהוה אלוהים ללמד ולהנחות את האנושות הקדומה, האנושות היום לא היתה כפי שהיא. כך גם החברה המתורבתת לכאורה של ימינו. מה הכוונה ב"החברה המתורבתת של ימינו"? אנשים מבינים מספר נורמות להתנהגות, הם מבחינים בין טוב לרע ושומרים על החוק – וכך שורר סדר בחברה כולה. אין בה כאוס וקל למשול בה – כולם מודעים לחוק, כולם יודעים כיצד לשמור על הסדר הציבורי ועל החוק, וכן הם מרוסנים בידי החוק. האם אלוהים עשה זאת? מצב האנושות כיום הוא בלתי נפרד מהחוקים שקבע אלוהים לבני ישראל שמימי קדם. … בנוסף, אומנם המצוות ניתנו לבני ישראל, אך רק קומץ מהם שמעו אותן. ובכל זאת, מצוות אלה הדהדו והשפיעו על דורות העתיד. העובדה שהחברה האנושית של ימינו היא כה מאורגנת; העובדה שישנה מערכת לגאלית כה שלמה – שמרסנת כך אנשים, שמשפיעה על החברה באופן כה חיובי ושמבטיחה את הביטחון, ההרמוניה והסדר בחברה כולה – הן תוצר בלתי נפרד מהמצוות שהורה אלוהים באותה העת. אילו יסודות אדירים הן הניחו! ללא הרגולציה המוקדמת להתנהגות האנושית, כלל החברות האנושיות לא היו מתפתחות באופן כה מאורגן ושיטתי כפי שהן היום. זוהי התגלמות מעשי האל, והתוצאה – אף ההישג – של העבודה שביצע" ("הגישה הנכונה כלפי דברי האל").

מתוך דברי האל, אנו רואים שהאנושות המוקדמת ידעה רק ליהנות מהדברים שסיפק לה אלוהים, מבלי לדעת שאלוהים ברא את השמיים, את הארץ ואת כל הדברים, וכן שהוא ברא את האנושות עצמה. בני האדם אף לא ידעו כיצד לעבוד את אלוהים, ולא היה להם הידע הבסיסי ביותר באשר לחיים. בדיוק כפי שעולל כלל אינו מודע למתרחש בעולם שסביבו, ללא עבודת האל והכוונתו – לאנושות לא היה כל מושג איך לחיות כהלכה על פני האדמה. על רקע זה ולאור צורכי האנושות, אלוהים השתמש במשה כדי שיכריז בפני בני ישראל על עשרת הדברות ועל החוקים. אלוהים הנחה את האנושות וסיפק לה הוראות מפורשות בכל תחומי החיים. כך, בני ישראל של אותה העת רכשו סוף סוף ידע וכללים משותפים שלפיהם הם יחיו וינהגו. הם למדו כיצד לנהוג איש עם רעהו ולעבוד את אלוהים באופן התואם לרצונו; הם הבינו מהו חטא, טוב, רשעות, יופי וכיעור; הם הבינו שמעשים כמו שריפה, הריגה, גניבה וביזה הם אסורים ושליליים; וכן הם הבינו שמעשים כגון שמירה על החוק ועל המצוות, שמירת השבת, העלאת קורבן מנחה לעבודת האל וכן הלאה – הם דברים חיוביים התואמים לרצון האל. בהתאם לחוק ולמצוות שקבע יהוה, ניתנו מגבלות להתנהגותם של בני ישראל – הם זכו בתקנים ובנורמות ברורים, והחלו לנהל את חייהם על פני האדמה באופן ראוי ומאורגן. כך השפיעו המצוות והחוקים על בני ישראל. וכיוון שבני ישראל שמרו על המצוות והחוקים – הם זכו בברכתו של אלוהים.

למרות שעשרת הדברות והחוקים שקבע אלוהים נועדו לבני ישראל, בכל זאת יש להם השפעה מעמיקה עלינו – הדורות הבאים של האנושות. המצוות והחוקים שנתן האל לימדו את האנושות כיצד לשרוד, וכן הסדירו את מעשי האדם. הם הפכו ליסודות ולקריטריונים שעל פיהם נמדדים מעשי האדם – אם מעשיו מלאי חטא או נקיים מחטא. על כן, עשרת הדברות והחוקים סיפקו את הבסיס לגיבוש החוקות המשפטיות של הדורות הבאים, והניחו את היסודות לשיפור המערכת הלגאלית של הדורות הבאים. המוני עקרונות לגאליים והשקפות משפטיות התגבשו על בסיס עשרת הדברות ועל חוקיו של אלוהים. לדוגמה, איסורים על רצח בכוונה תחילה, אונס, גניבה, השמצה ושחיתות – כל אלה מבוססים על עשרת הדברות: "לא תרצח. ולא תנאף. ולא תנֹנב. ולא-תענה ברעך בְרֵעֲךָ שוא. לא תחמֹד, בית רעך; לא-תחמֹד אשת רֵעֶךָ, ועבדו וַאֲמָתוֹ ושורו וחמֹרו, וכל, אשר לְרֵעֶךָ" (שמות כ' 13-17). אלמלא נתן אלוהים את המצוות הללו ואת חוקיו, כלל האנושות היום היתה דומה לבני ישראל שמימים עברו – אנשים לא היו יודעים כיצד לחיות ולהבחין בין טוב לרע, והם היו מדברים ופועלים ללא סייג. במצב זה, אפשר רק לדמיין איך העולם כולו היה נופל לכאוס; איך האנושות לא היתה מסוגלת להתפתח עד ימינו, ובטח שלא להפוך לחברה המתורבתת המוכרת לנו היום. מכאן ניתן לראות שהכרזתו של אלוהים על החוקים והמצוות לא רק השפיעה עמוקות על המערכות הלגאליות של האנושות, אלא גם מילאה תפקיד מרכזי בביסוס ובייסוד הציוויליזציה המוסרית ומערכות הדמוקרטיות של החברה האנושית. כיום אנו חיים על פי תקנים מוסדרים ברורים, ומסוגלים לשמור על סדר ציבורי, לקבל מגבלות שחלות עלינו על פי החוק, ולחיות חיים יציבים ומאורגנים על פני האדמה. כל אלה נובעים מהמצוות שנתן אלוהים בשלבים המוקדמים של עידן החוק. ואף יותר מכך – הם הוכחה חותכת שאלוהים מושל על האנושות כולה ומנחה אותה. זה גם מאפשר לנו לראות בבירור רב יותר שאלוהים ניחן בהבנה מושלמת לגבי צרכינו, ושהוא כה אחראי, כה קפדני וכה מצפוני כלפינו! מאז שברא אלוהים את האנושות, הוא תמיד הדריך והנחה אותנו, סיפק לנו כל דבר שאנו צריכים כדי לשרוד, ונתן לנו את עשרת הדברות ואת החוקים כדי להסדיר את מעשינו ולאפשר לנו לנהל חיים טובים יותר. רק הודות למצוות ולחוקים, אנו, בני האדם, יכולנו להתקיים עד ימינו אנו. הכרזת האל על עשרת הדברות ועל החוקים גילמה במלואה את האהבה והישועה שמעניק לנו אלוהים. אנו, בני האדם, בהחלט לא יכולים לחיות ללא הכוונתו של אלוהים.

לאור השיתוף לעיל, אני בטוחה שכעת כולנו מבינים בבירור את החשיבות שבהכרזת האל על עשרת הדברות ועל החוקים, וכן את מאמציו הקפדניים של אלוהים להושיע אותנו!

תודה לנאורות ולהכוונה מאלוהים!

 

צפה בסרטונים :

שלום וברכות לכם! אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. אם לאחר תשקראו מאמר זה, תזכו להארה שבה תרצו לחלוק ואם יהיו לכם שאלות לשאול אותנו, הנכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הצ'אט החי שלנו הפעיל 24 שעות ביממה או דרך Whatsapp. אנו מחכים ומצפים לדבר איתכם.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?