דף הבית

צור קשר

הסמכות שבדברי אלוהים

דברי אלוהים הם כחרב פיפיות, מסוגלים להתגבר על כל כוחות הרשע. האם חווית כבר את העוצמה והסמכות מטילות היראה שבדברי אלוהים?

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?