דף הבית

צור קשר

הכירו את צדקתו של אלוהים מסיפורי שלמה המלך שבורך ונענש מידי אלוהים

בספרי הקודש מסופרששלמה המלך קיבל מאלוהים ברכות גדולות ושהודות לכך הוא נעשה למלך החכם ביותר בכל ההיסטוריה. ממלכת ישראל זכתה לשגשוג וצמיחה חסרי תקדים בתקופת שלטונו. עם זאת, שלמה המלך הביא על עצמו את חרון אפו של יהוה אלוהים כאשר נעשה לאדם מושחת, ולכן אלוהים דחה אותו וגינה אותו. לאחר מותו, ממלכת ישראל התפלגה. אם כך, כיצד נוכל לדעת מהו טבעו של אלוהים מתוך שתי עמדותיו השונות כלפי שלמה? מה אלוהים מנסה ללמדנו מכך על רצונו? הבה נחקור יחד את סיפורו של שלמה.

אלוהים מברך את אלה שמתחשביםברצונו ונוהג בהם בחמלה

בכתבי הקודש נכתב: "בגבעון נראה יהוה אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלהים: שאל מה אתן לך. ויאמר שלמה: … ונתת לעבדך לב שמע לשפט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפט את עמך הכבד הזה? וייטב הדבר בעיני אדני כי שאל שלמה את הדבר הזה. ויאמר אלהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עשר ולא שאלת נפש איביך, ושאלת לך הבין לשמע משפט, הנה עשיתי כדבריך: הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא היה לפניך ואחריך לא יקום כמוך. וגם אשר לא שאלת נתתי לך: גם עשר גם כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלכים כל ימיך (מלכים א' ג' 5, 9-13).

מהבטחתו של יהוה אלוהים לשלמה אנו יכולים ללמוד שהוא הרעיף חסדים ובירך במיוחד את אלה שהתחשבוברצונו. שלמה לא ביקש שאלוהים יעניק לו עושר חומרי או חיים ארוכים, אלא הוא ביקש שאלוהים יעניק לו חוכמה, כדי שיוכל לשלוט בעם ישראל בצורה טובה יותר ולהנחות אותם לעבוד את אלוהים. בקשתו של שלמה לא נבעה מאנוכיות אוממניעים אישיים. בקשתו נבעה מרצונו להתחשב באלוהים, להשביע את רצונו ולמשול היטב בעם ישראל –דבר ששימח את אלוהים. בשנה הרביעית לשלטונו, שלמה החל להקים את בית המקדש ליהוה, עבודה שנמשכה שבע וחצי שנים עד השלמתה. מעשיו של שלמה עלו בקנה אחד עם רצונו של אלוהים, ולכן אלוהים העניק לו ברכות רבות. אלוהים לא רק העניק לשלמה את החוכמה הרבה ביותר שהייתה מעולם למלך כלשהו, הוא גם העניק לו עושר עצום שאף מלך אחר עלי אדמות לא זכה לו במהלך חייו.

סיפורי התנ"ך

אלוהים דוחה ומקלל את מי שפוגעים בטבעו

למרות ששלמהזכה לכך כך הרבה ברכות מיהוה אלוהים, עם הזמן הוא הפך לאדם מושחת ועשה דברים רבים שנתפסו כרעים בעיניו של יהוה אלוהים.

בעשרת הדברות שנתן יהוה אלוהים, הוא אמר: "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. … לא תשתחוה להם ולא תעבדם: כי אנכי יהוה אלהיך, אל קנא". (דברים ה'9, 5). בזמנו, משה אמר לבני ישראל: "ולא תתחתן בם: בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך.כי יסיר את בנך מאחרי, ועבדו אלהים אחרים, וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר". (דברים ז' 3-4). יהוה אלוהים אף הופיע בפני שלמה והוכיח אותו באופן אישי: "אם שוב תשבון אתם ובניכם מאחרי, ולא תשמרו מצותי חקתי אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם,והכרתי את ישראל מעל פני האדמה אשר נתתי להם" (מלכים א' ט' 6-7)

אלוהים אסר על בני ישראל להתחתן עם גויים, אך יותר מכך הוא אסר עליהם לעבוד אלים אחרים או להשתחוות להם. חטאים אלה פגעו בטבעו של אלוהים, ובתגובה אלוהים העניש את החוטאים ודן אותם לגיהינום. אך שלמה לא הכיר את טבעו של אלוהים ולא ירא את אלוהים בלבו. הוא הפנה עורף למצוותיו ולחוקיו של אלוהים. הוא בנה לעצמו ארמון מפואר שבנייתו נמשכה 13 שנים, והיו לו יותר מאלף נשים ופילגשים. הוא התהולל ללא הרף בתענוגות הבשר ואפילו עבד אלילים יחד עם נשותיו הגויות. היו לו גם מזבחות לאלילים שונים שנבנו על גבעה מול ירושלים. הדברים האלה שעשה שלמה היוו הפרה חמורה של מצוות האל ופגעו בטבעו של אלוהים. אפילו כאשר יהוה אלוהים הזהיר את שלמה, הוא עדיין לא התייחס לעניין ברצינות, והוא המשיך את חיי האכילה והשתייה המופקרים שלוכשהוא שוקע עמוק יותר ויותר בחיי חטא. התנהגות זו עוררה תיעוב אצל אלוהים והובילה אותו לבטא את חרון אפו: "ויאמר יהוה לשלמה: יען אשר היתה זאת עמך ולא שמרת בריתי וחקתי אשר צויתי עליך, קרע אקרע את הממלכה מעליך ונתתיה לעבדך"(מלכים א' 11:11).

טבעו של אלוהים אינו כולל רק חמלה ואהבה, אלא גם מלכותיות וחרון אף בפרט

אלוהים בירך את שלמה ולאחר מכן המיט את חרון אפו עליו;אילו היבטים של טבעו של אלוהים באים לידי ביטוי כאן? בדברי האל נאמר:

"במציאות מחשבותיו של אלוהים משתנות בהתמדה בהתאם לשינויים בדברים ובסביבות. בשעה שמחשבות אלה משתנות, מתגלים היבטים שונים במהותו של אלוהים. …זאת ועוד, בעזרת גילוייו האמיתיים, מוכיח אלוהים לאנושות את אמת הקיום של חרון אפו, רחמיו, אהבתו, טוב לבו וסובלנותו. מהותו תתגלה בכול זמן ובכול מקום בהתאם להתפתחויות. הוא בעל חרון אף כשל אריה ורחמים וסובלנות כשל אם. לשום אדם אין רשות להטיל ספק בטבעו הצודק, להפר אותו, לשנותו או לסלפו" (אלוהים עצמו, הייחודי ב')."הרחמים והסובלנות של אלוהים אכן קיימים, אך קדושתו וצדקתו של אלוהים כשהוא מתיר את הרסן מחמתו מראים לאדם גם את הצד של אלוהים שלא מוכן לשאת אף פגיעה. כשהאדם לגמרי מסוגל להישמע לציווייו של אלוהים ופועל בהתאם לדרישות אלוהים, אלוהים חדור רחמים רבים כלפי האדם. כשהאדם מלא בשחיתות, שנאה ואיבה כלפיו, אלוהים מלא כעס עמוק" (עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב').מדברים אלה אנו יכולים לראות שאלוהים אינו מבטא רק חמלה ואהבה, אלא גם מלכותיותוחרון אף. הוא יכול להעניק ברכות לאנשים, והוא יכול גם להמיט עליהם את חרון אפו,והדבר נקבע על ידי טבעו הצודק. בנוסף, יחסו של אלוהים לאנשים אינו יחס שאינו ניתן לשינוי. אלוהים עשוי לשנות את יחסו על סמך חיפושו של אדם אחרהאמת ויחסו לאמת ועל סמך התפקיד שאלוהים הטיל עליו והדרישות של אלוהים ממנו.כאשר אדם ירא את אלוהים בלבו, הוא מוכן להתחשבברצון האל, לחתור לאהוב את אלוהים ולהשביע את רצונוולהתמקד בשמירה על מצוות האל, והוא אף עושה כל שביכולתו כדי לפעול על פי דרישותיו של אלוהים.במצב זה אלוהים מאשר את מעשיו ומברך אותם – הוא רוחש לאדם זה הרבה חמלה ואהבה. אך כאשר מישהו מפר את מצוותיו, מתעקש ביודעין לעשות דברים שיפגעו בטבעו של אלוהים או אפילו מתנגד לאלוהים בגלוי, אלוהים ידחה ויגנה אותו או אפילו יקלל ויעניש אותו. בזמנים כאלה אלוהים מבטא רבות את מלכותיותווחרון אפו כלפי אנשים. בדיוק כפי שקרה בזמן ששלטונו של שלמה רק החל –שלמה התחשב ברצונו של אלוהים, רצה לשלוט היטב בעמו של אלוהים ולהנחות את העם לעבוד את אלוהים, ולכן הוא ביקש מאלוהים חוכמה. שלמה רצה להשתמש בחוכמה שהעניק לו אלוהים כדי לעשות דברים שישביעו את רצונו אלוהים וכדי להשלים את התפקיד שאלוהים הטיל עליו. אלוהים הוקיר את בקשת שלמה ואת התחשבותו באלוהים, ולכן העניק לו ברכות רבות. כאשר שלמה הפר את מצוות האל, הִתְאַוָּוה ליופי, חי בתענוגות הבשר, ואפילו דחה את יהוה אלוהים,עבד את אלילי הגויים ועשה מעשים שהכעיסו את אלוהים, אלוהים המיט את חרון אפו על שלמה. אלוהים לקח ממנו את מלכותו, ולאחר מותו ממלכת ישראל התפלגה.

סיפורו של שלמה אינו מהווה רק קריאה להתעוררות עבורנו, אלא הוא גם משנה את ההגדרות שלנו לגבי טבעו של אלוהים. האל שבו אנו מאמינים הוא אל צודק, והוא אינו כפי שאנו מדמיינים: אל אוהב ומרעיף חסדים, שלא משנה עד כמה נחטא או נתנגד לו, הוא עדיין יהיה רחום ויסלח לנו. להיפך, אלוהים בוחן ללא הרף את מוצא שפתנו ומעשינו, את כל פעולותינו. אם לבנו ירא אלוהים, אם מחשבותינו ופעולותינו עולות בקנה אחד עם האמת ומטרתן היאלרצות אתאלוהים ולהישמע לו, ואם אנו מתחשביםברצון האל, אלוהים יעניק לנו מחסדו ויברך אותנו. אם אנו מודעים לאמת, אבל לא נוהגים לפיה, מפרים את מצוות האל, עושים דברים רעים שמתנגדים לרצון האלופוגעים בטבע האל, כי אז אלוהים יעניש אותנו וידון אותנו לגיהינום. בעידן הרשע הזה קיימים יותר מדי פיתויים, יותר מדי ניסיונות. יש אינספור מקומות בילוי שעלולים להסיט את לבנו מאלוהים ולדחוק אותנו אל פיתויי השטן. ללא האמת, לא נכיר את טבעו הצודק של אלוהים שלא יסבול שום עבירה, בלבנו לא תהיה יראה לאלוהים, ויהיה לנו קשה מאוד להתנגד לפיתוייו הרבים של השטן. בכל רגע נתון אנו עלולים לעשות דבר מה שיפגע בטבעו של אלוהים. זו הסיבה שכל אחד מאיתנו צריך לרחוש בלבו יראה לאלוהים, לקיים את דברי אלוהים ולהיות זהיר בדיבורו ובמעשיו. עלינו להתייחס לכישלונו של שלמה כאל אזהרה לפיה אל לנו לעשות דברים הפוגעים בטבעו של אלוהים, אלא להתחשב ברצונושל אלוהים ולעתים קרובות ליישם את דרישותיו,וזאת כדי שכאשר נועמד בניסיונות, אלוהים יגן עלינו ויעניק לנו את חסדו וברכותיו!

שלום וברכות לכם! אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. אם לאחר תשקראו מאמר זה, תזכו להארה שבה תרצו לחלוק ואם יהיו לכם שאלות לשאול אותנו, הנכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הצ'אט החי שלנו הפעיל 24 שעות ביממה או דרך Whatsapp. אנו מחכים ומצפים לדבר איתכם.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?