דף הבית

צור קשר

מהו שינוי בטבעם של בני האדם?

דברי אלוהים רלוונטיים:

מהו השינוי בטבעו של אדם? עליך לאהוב את האמת, לקבל ברצון את השיפוט ואת הייסורים של דברי אלוהים בעודך חווה את עבודתו, וכן לחוות סבל וזיכוך מסוגים שונים שבאמצעותם תטוהר מהרעלים השטניים שבקרבך. זהו השינוי בטבע האדם. …השינוי בטבע האדם, שעליו מדברים בביתו של אלוהים, משמעו שאדם לומד להכיר בסופו של דבר את טבעו המרדני והמתנגד לאלוהים, וזאת מפני שהוא אוהב את האמת ומסוגל לקבלה; הוא מבין ששחיתותם של בני האדם עמוקה מאוד, והוא מבין את האבסורדיות ואת הערמומיות של בני האדם. הוא מכיר את עניותו ואת עליבותו של אדם ומבין את הטבע והמהות האנושיים במלואם. משרכש ידע זה, הוא יכול להתכחש לעצמו ולנטוש את עצמו כליל, לחיות על פי דבר האלוהים וליישם את האמת בכל דבר. טבעו של אדם כזה השתנה, והוא מכיר את אלוהים.

מתוך 'תיעוד נאומיו של המשיח'

שינוי בטבעו של האדם הוא פשוט שינוי באופיו. לא ניתן להבחין בטבעו של אדם מתוך התנהגויות המופנות כלפי חוץ. הטבע נוגע ישירות לערכו של אדם ולמשמעות קיומו, הוא נוגע ישירות לערכי החיים האנושיים, לדברים שבמעמקי הנשמה ולמהותם של אנשים. אם אנשים אינם מסוגלים לקבל את האמת, לא יתחוללו בהם שינויים מהבחינות האלה. רק אם אנשים חוו את עבודתו של אלוהים ונוכחו לחלוטין באמת, שינו את ערכיהם ואת השקפותיהם על הקיום ועל החיים, החלו לראות דברים כפי שאלוהים רואה אותם ורכשו את היכולת להישמע לאלוהים באופן מלא ולהקדיש לו את עצמם – רק אז ניתן לומר שטבעם השתנה.

מתוך 'תיעוד נאומיו של המשיח'

השיתוף של האדם:

אפשר לראות בשינוי טבע החיים תהליך שמתחיל בהתנגדות לאלוהים ובגידה בו, ומסתיים ברגע שבו אנו מצייתים לאלוהים, נאמנים לו ועובדים אותו. כאשר אנשים מסוגלים לציית לאלוהים ולעבוד אותו, יש להם אמת ואנושיות. אדם שמסוגל לעשות זאת הוא מי ששינה את טבע חייו. כעת אנו רואים בבירור את תהליך השינוי בטבע החיים: זהו תהליך היווכחות באמת, השגת האמת וקבלתה כחיים, וכן תהליך שבו האדם לומד להכיר את אלוהים. אדם שמכיר את אלוהים באמת, שמפקיד את לבו בידי אלוהים, שיכול לאהוב את אלוהים, לשמור לו אמונים, לעשות הכול כדי לרצות את אלוהים ולהיות בעצה אחת עם אלוהים, הוא אדם שנפל בנחלתו של אלוהים. אם לבו של אדם לא יכול לאהוב את אלוהים ולציית לו, זה מוכיח שלבו עדיין מוחזק בידי השטן, וכן שהארס והפילוסופיות של השטן עדיין מושלים בלב האדם. כאשר אדם משיג את כל האמת שהוא צריך, כשהוא מקבל את כולה בלבו, הוא ישיג חיים חדשים. בעקבות השגת חיים חדשים, אדם יפתח גם ציות לאלוהים, אהבה לאלוהים וסגידה לאלוהים – בנקודה זו, טבע חייו של האדם משתנה לחלוטין. תהליך שינוי טבע החיים של אדם הוא גם תהליך התחדשות של טבע חייו. בהתחלה, חייו של השטן ורעליו עיצבו את טבעו של האדם. כעת, האמת שהאדם מקבל על עצמו מפוררת את כל אשר היה קודם. האמת נמצאת בלבו, היא האדון החדש של לבו, וכך מתחדש טבע חייו. במקור, לב האדם נשלט בידי השטן, ואילו כעת לבו שייך לאלוהים ולדבריו. האדון ששולט בלב האדם השתנה, ובעקבות כך גם הטבע שאדם מבטא בחייו השתנה – כזהו השינוי בטבע החיים. בתחילה, כשהשטן משל בך, נשמעת לשטן, ריצית אותו ועשית הכול לפי רצון השטן. היום, האמת מושלת בך – אתה נשמע לאמת ומרצה את אלוהים. התהליך בסופו אדם נופל בנחלתו של אלוהים הוא כך: בתחילה היה לך קל לאהוב את השטן וקשה לאהוב את אלוהים; כעת יש בך אמת, אתה אוהב אותה, וקל לך לאהוב את אלוהים, ואם תתבקש לאהוב את השטן, אתה לא תעשה זאת, ואין זה משנה כיצד ינסו לשכנע אותך. לכן, ברגע שהאמת מושלת באדם, הוא משתנה לחלוטין והופך לאדם חדש. מבחינה זו ניתן לומר שטבע חייו של אדם משתנה בעיקר על ידי חיפוש האמת והשגתה.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

מהם הקריטריונים להשגת שינוי אמיתי בטבע חייו של האדם? ניתן להיעזר בקריטריונים הבאים כדי לבחון זאת. ראשית, כאשר אלוהים חושף אדם למחסור קיצוני, אם אדם זה אינו מתקומם או מורד, ואם הוא מוכן לרצות את אלוהים, אזי אדם מסוג זה אינו מרדן. יתרה מכך, כאשר אלוהים מונע מאדם להיות מבורך על ידו, מונע את זכאותו של אדם להיות מבורך על ידו, אם האדם אינו מורד ומסוגל עדיין להישמע לאלוהים, מסוגל עדיין להיות אסיר תודה לאלוהים ולהלל אותו, דבר זה מראה שטבע החיים של אדם זה השתנה, השתנה באמת. קריטריון נוסף הוא כאשר אלוהים מטפל באדם בחומרה, מעניש אותו ואף מגרש אותו, אדם זה מסוגל להישמע להסדריו של אלוהים. הוא אינו מתלונן לאלוהים, על אף שליבו כואב. הוא חושב שמה שאלוהים עושה הוא נכון, והוא מוכן להישמע לו, מה שמראה שוב שטבע חייו של אדם זה אכן השתנה. נניח שאדם עושה משהו ללא טעויות, אך אלוהים עדיין מקלל אותו וזונח אותו. כאשר אדם מקבל סוג זה של יחס בלתי סביר ובלתי הוגן, כשהוא סובל מיחס בלתי הוגן זה, הוא מסוגל עדיין להישמע לאלוהים בלי להתלונן, ואומר: "אלוהים הוא כול-יכול, הוא אינו יכול לטעות, אני מוכן להישמע לו, וגם אם אמות, עדיין לא אתלונן". כאשר אדם יכול להישמע לאלוהים בצורה זו, האם אתם סבורים שהוא עדיין מורד באלוהים או מתנגד לו? לא! אם האדם ממשיך למרוד, מה זה מוכיח? דבר זה מוכיח שטבע החיים בתוכו לא השתנה עד הסוף. הוא לא השתנה באמת ובאופן מהותי, מכיוון שהוא מסוגל עדיין למרוד באלוהים, מסוגל עדיין להתלונן על אלוהים, מסוגל עדיין להתנגד לאלוהים. דבר זה מראה שטבע החיים של האדם לא השתנה בהרבה; הוא לא השתנה באופן מהותי או השתנה מעט מאוד.

מתוך 'דרשות ושיתופים על היווכחות בחיים'

שלום וברכות לכם! אתם מוזמנים להצטרף לקהילה שלנו. אם לאחר תשקראו מאמר זה, תזכו להארה שבה תרצו לחלוק ואם יהיו לכם שאלות לשאול אותנו, הנכם מוזמנים לעשות זאת באמצעות הצ'אט החי שלנו הפעיל 24 שעות ביממה או דרך Whatsapp. אנו מחכים ומצפים לדבר איתכם.

聊天前请阅读并同意我们的隐私权政策。

您已阅读并同意我们的隐私权政策吗?