שירות אמיתי לא מתקיים ללא תפילה כנה

שירות אמיתי לא מתקיים ללא תפילה כנה

I
תפילה אינה טקסית, רוב משמעות לה.
רואים זאת בכל תפילת אדם
את האל משרתים הם ישירות.
אם תפילתך הינה טקסית בלבד,
את האל, לא תיטיב לשרת.
ללא תפילה, לא תעבוד.
תפילה תביא שירות ועבודה.
אם הינך משרת האל, אך לעולם לא ברצינות,
לא מסור לתפילתך, תיכשל בשירותך.
II
ניתן לומר שאם תפילותיך אינן כנות,
האל לא ישים לב, יתעלם ממך,
רוח הקודש לא תעבוד בך.
אם תפילתך הינה טקסית בלבד,
את האל, לא תיטיב לשרת.
ללא תפילה, לא תעבוד.
תפילה תביא שירות ועבודה.
אם הינך משרת האל, אך לעולם לא ברצינות,
לא מסור לתפילתך, תיכשל בשירותך.
III
אם תיגש תכופות לאל להתפלל,
תוכיח את רצינותך לגביו.
אם תעבוד בעצמך ללא תפילה,
מאחורי גבו תעשה כך וכך,
אתה עושה את שלך, לא משרת האל.
אתה עושה עבודתך, האל מוקיע אותך.
IV
נדמה שלא חיללת קדושת האל,
לו לא הפרעת.
אך בעשותך את שלך,
אתה מפריע ולמעשה מתנגד לאל.
ללא תפילה, לא תעבוד.
תפילה תביא שירות ועבודה.
אם הינך משרת האל, אך לעולם לא ברצינות,
לא מסור לתפילתך, תיכשל בשירותך.

תגובות

  הירשם  
Notify of